Poetyckie Zaduszki

Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w listopadzie br. w ramach projektu „Wspólne działania, wspólny cel-społeczna integracja międzypokoleniowa.” który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zadania publiczne zlecone w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 zorganizowała dwa wieczory poezji nawiązujące do Dnia Zadusznego.

Pierwsze poetyckie Zaduszki odbyły się 7 listopada 2016r. o godz. 17:00 w sali widowiskowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicach Borowych. Uczestnicy projektu Seniorzy z gminy Czernice Borowe przy współpracy Koła Emerytów i Rencistów z Czernic Borowych przedstawili inscenizację poetycką, w którą zostali włączeni również wychowankowie Placówki opiekuńczo-wychowawczej ,,Nasze dzieci” z Czernic Borowych. Wspólnie recytowano wiersze, oraz śpiewano pieśni religijne. Na wieczór poetycki została zaproszona Anna Humięcka – nasza rodaczka. Ania jest członkiem Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej od 2015 roku, oraz Związku Literatów na Mazowszu Odział Młodzi od 2016 roku. Jej sercu bliska jest sztuka, a w szczególności jej dwie dziedziny: poezja i fotografia. Młoda poetka przedstawiła swoją twórczość oraz opowiedziała o sobie. Na spotkanie przybyło wielu mieszkańców, zaproszonych gości.

Drugie poetyckie Zaduszki obyły się 10 listopada 2016r. o godz. 17;00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Grudusku. Uczestnicy projektu Seniorzy z gminy Grudusk przy współpracy Koła Emerytów i Rencistów z Gruduska, który działa od 40 lat (w tym roku obchodził swój jubileusz istnienia) przedstawili inscenizację poetycką, w którą zostali włączeni uczniowie Gimnazjum z Gruduska. Na wieczór poetycki została zaproszona Pani Barbara Sitek-Wyrembek poetka i autorka wielu książek mi.in. pt. ,, Samotność przychodzi nocą” dedykowaną zmarłym z nutkami refleksji nad życiem i przemijaniem. Jej utwory znalazły się w antologiach poezji ciechanowskiej Romantycznej ziemi czar. Słowem ocalić słowo, Dziewiąta struna, Rozmowa pokoleń, O Laur Opina, Srebrne wiersze, Kropla słońca, Czas niesiony w teraźniejszość, Gwiazdy za płotem, Opinogórskie świecenie oraz w albumie poetycko-plastycznym Twórcy – drzewa ziemi naszej. Pielgrzymuje przez życie z kruchością prostej kobiety, z sercem pełnym miłości do Boga i ludzi. Ceni prawdę, dobro, piękno, ciszę, prostotę i szczerość SŁOWA. /fr. z autorskiego tomiku „Prze CIĘTA CZASEM”
Pod czas spotkania pani Barbara przedstawiła swoja poezję spisaną w książce pt. ,, Samotność przychodzi nocą” W publikacji tej znalazł się m.in. wiersz dedykowany m.in. rodzicom autorki – „Brak mi WAS KOCHANI RODZICE”. Wiersz ten przeniósł zebranych w świat zadumy i refleksji nad życiem i przemijaniem. Wspomniano również w wierszach postać Ś.P. Alfreda Borkowskiego znanego lekarza z naszego regionu, św. Jana Pawła II, i wiele innych znanych osób. Na spotkaniu można było podziwiać również wystawę fotograficzną, Krzysztofa Wyrembek – syna pani Barbary. Zdjęcia te zostały zamieszczone w publikacji autorki książki.

W nastrój obu wieczorów poezji, wprowadziła uczestników spotkania niezwykła okolicznościowa dekoracja wykonana na każdym z nich przez Seniorów, dzieci. Dekoracje przygotowano z kwiatów, zniczy, lamp, ale również ze świerku, jesiennych liści, gałęzi. Na zakończenie spotkań były zorganizowane poczęstunki dla wszystkich przybyłych osób.

Nie tylko w kościele czy na cmentarzu możemy wspominać naszych bliskich. Zaduszki Poetyckie to przedłużenie czasu listopadowej zadumy nad przemijaniem, wyrażone w poezji. Inicjatorem organizacji wieczoru poezji nawiązujące do Dnia Zadusznego tak naprawdę było od samego początku Koło Emerytów i Rencistów z Czernic Borowych, które trzy lata temu po raz pierwszy zorganizowało je w Czernicach Borowych, samodzielnie, bez żadnych projektów. Na spotkanie przybyło wielu mieszkańców, rodzina, znajomi, władze gminy, ksiądz proboszcz. Uważamy że jest to pomysł warty dalszej kontynuacji i zapoczątkowania go w Grudusku przez Seniorów, cieszy również fakt że w organizacje takich przedsięwzięć włączają się dzieci – młode pokolenie.


„Kultura bliżej nas” – relacja z wyjazdów

Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie dzięki dofinansowaniu ze strony Fundacji PZU w ramach Programu „PZU z kulturą” – edycja 2016 w okresie od 1 sierpnia 2016r. do 31.12.2016 r. realizuje projekt „Kultura bliżej nas”. Celem głównym projektu jest ułatwienie dzieciom z rodzin ubogich oraz aktywnym wolontariuszom  z Gminy Czernice Borowe  dostępu do szeroko pojętej kultury oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego. Projekt skierowany jest do 42 osobowej grupy.

Zaplanowane działania w całym projekcie to dwa rozwijające wyjazdy do Warszawy w okresie jesiennym połączone z wizytami w instytucjach kultury.

Pierwszy wyjazd obył się pod koniec września. W wycieczce brało udział 37 dzieci i 5 opiekunów. Uczestnicy zwiedzili Muzeum Narodowe, gdzie  m. in. mogli zobaczyć obraz Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”, oraz sprawdzić swoją wiedzę podczas lekcji muzealnej. Następnie obejrzeli panoramę Warszawy z Tarasu Widokowego w Pałacu Kultury i Nauki. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich. Dzieci zapoznały się z historią tego miejsca. Miały również możliwość przespacerowania się po Parku Łazienkowskimi zrobienia sobie zdjęcia przy pomniku Henryka Sienkiewicza. Ostatnią atrakcją była sztuka pt. ”Kordian” w Teatrze Narodowym. Dzieci mogły zobaczyć na żywo znanych aktorów: Jan Englerta, Grzegorza Małeckiego, Kamilę Baar-Kochańską. Dla wielu był to pierwszy kontakt z prawdziwym teatrem.  Przez cały dzień pogoda dopisywała, humory również. Na dzieciach odwiedzone miejsca zrobiły duże wrażenie.

Drugi wyjazd odbył się pod koniec października, dzieci zwiedziły: Stare Miasto, gdzie dotarły do pomnika  Adama Mickiewicza, oraz zobaczyły Pałac Prezydencki. Następnie odwiedziły Muzeum Fryderyka Chopina znajdujące się na czterech poziomach Pałacu Ostrogskich. Oprócz informacji na temat życia artysty można było posłuchać jego twórczości dzięki interaktywnym rozwiązaniom. Poza tym dzieci zobaczyły ostatni fortepian, na którym grał Chopin. Następnym punktem wycieczki było Planetarium Niebo Kopernika, gdzie uczestnicy obejrzeli seans 3D pt.” Jesteśmy kosmitami”. Przed seansem odbył się pokaz na żywo prowadzony przez prezenterów planetarium podczas którego pokazano lądowanie sondy na Marsie. Dzięki technologii 3D miało się wrażenie, że wszystko odbywa się na wyciągnięcie ręki. Następnie wszyscy udali się na obiad w restauracji „Rewers”, która znajduje się w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Następnym  punktem programu było Centrum Nauki Kopernik, gdzie dzieci  dzięki zwiedzeniu ekspozycji stałych odkrywały świat nauki. Poznawały prawa fizyki, biologii, chemii i robotyki. Na zakończenie uczestnicy wycieczki obejrzeli  w teatrze Roma spektakl pt. ”Mamma Mia”, w którym grali m.in.: Dariusz Kordek, Barbara Melzer, Jakub Szydłowski. Była to komedia romantyczna z piosenkami zespołu Abba. Wszystkim występ bardzo przypadł do gustu.  Przez całą wycieczkę humory wszystkim dopisywały, pomimo zmiennej aury.

W organizacji wycieczki członków Czernickiego Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie bardzo wspierali rodzice uczestników oraz wolontariusze.

W ramach projektu dzieci miały sfinansowane koszty: transportu, ubezpieczenia, obiadu w restauracji oraz bilety wstępu do instytucji kultury.

Projekt został sfinansowany przez:

Fotogaleria z pierwszego wyjazdu:

Fotogaleria z drugiego wyjazdu:


Konferencja pt. „Obrót produktami tradycyjnymi i lokalnymi”

W dniu 10 października 2016 r. o godzinie 9.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicach Borowych odbyła się konferencja pt. „Obrót produktami tradycyjnymi i lokalnymi”. W ramach projektu pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Projekt ten jest realizowany we współpracy z Gminą Czernice Borowe, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Lokalną Organizacją Turystyczną Północnego Mazowsza, Fundacją Edukacyjną –Sportową Regeneracyjną oraz Gminna Biblioteka Publiczną. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych oraz organizacji pozarządowych z ościennych gmin tj. Krasę, Regimin, Grudusk oraz Przasnysz i Czernice Borowe. Spotkaniu towarzyszył również rękodzieło ludowe, wykonane przez twórców ludowych oraz degustacja potraw lokalnych.
Uroczystego otwarcia seminarium dokonał pan Wojciech Brzeziński – Wójt Gminy Czernice Borowe, który już na samym początku wyraził zadowolenie z organizacji takiej konferencji w jego gminie, oraz z obecności prelegentów jak również przybyłych gości. Na początku konferencji została przedstawiona organizacja-Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie uczestnikom konferencji. Miało to na celu zapoznanie z działalnością oraz potrzebą pokazania kim jesteśmy. O stowarzyszeniu, o programach zrealizowanych, będących w realizacji i przyszłościowych stowarzyszenia opowiedział pani Justyna Kołcon- Rogowska członek zarządu.
Magdalena Bukowska – koordynator projektu zaprezentowała cele, rezultaty, przedsięwzięcia „ Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”, którego celem jest upowszechnianie produktów lokalnych i regionalnych. W ramach projektu planowane jest wyszukanie produktu lokalnego. Wspomniano również o wyjeździe studyjnym do gminy Cegłów.
W prezentacje włączyła się także Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów pani Maria Sobieraj, która opowiedziała o czernickich pierogach, o przygotowanej degustacji przez koło, oraz wystawców.
Kolejnym punkt seminarium poprowadziła pani Izabella Byszewska reprezentująca Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Rozwinęła temat jak rozpoznawać i wybierać produkty tradycyjne jak wyszukiwać produkty regionalne i tradycyjne w swoim regionie. Opowiedziała jak zgodnie z przepisami upowszechniać produkty i je sprzedawać, przedstawiła projekt nowych rozwiązań prowadzonych, jak wygląda wsparcie finansowe dla producentów produktów regionalnych i tradycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W dalszej części spotkania głos zabrał pan Krzysztof Zaniewski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Przybliżył procedurę postępowanie w celu umieszczenia produktu na Liście Produktów Tradycyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz korzyści związane z rejestracją produktów tradycyjnych.
Kolejnym punktem było przedstawienie przez Wójt Gminy rozwoju turystyki na terenie gminy oraz szans jakie widzi gmina w promocji dziedzictwa kulinarnego. Koło Emerytów i Rencistów przygotowało prezentacje kulinarną m.in.: powidła, keczup z dyni, ciastka, ciasta, żurek, nalewki, masło z ziołami, przetwory z owoców i warzyw, pierogi, chleb, smalec, faworki i wiele innych produktów. Natomiast Koło Gospodyń Wiejskich z Gruduska przygotowało tzw. kartoflaka, panie słyną w swojej gminie z organizacji świętą pieczonego ziemniak. Państwo Agnieszka i Marek Zalewscy zaprezentowali przetwory mleczarskie: twarogi i ser. Wyroby z Pawłowa są znane w regionie i bardzo cenione, za które Państwo Zalewscy co roku otrzymują liczne nagrody oraz wyróżnienia m.in. Laury Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Przykład dobrych praktyk przedstawiła Pani Halina Sokołowska ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz, która opowiedziała uczestnikom konferencji jak wygląda w ich gminie praca nad wypromowaniem produktów lokalnych. Wspomniano o rejestracji produktu na listę produktów tradycyjnych m.in. o tradycji i metodach wytwarzania marmolady z antonówek. Wspomniano, również o innych produktach lokalnych m.in. czerninie z Mchowa, oraz o zamiarze publikacji zbieranych przepisów przez mieszkańców gminy. Pani Halina podkreśliła że przepisy od pokoleń są te same tylko trzeba się zastanowić i przypomnieć jak dawniej je robiono w naszym regionie, warto tez rozmawiać ze starszymi mieszkańcami, którzy to pamiętają.
Następnie panel dyskusyjny otworzył koordynator projektu, głos zabrał pan Wójt Gminy który przeprowadził dyskusje z gośćmi. Podziękował wszystkim gościom za przybycie i przyjęcie zaproszenia. Podsumowania dokonał koordynator i na tym seminarium zakończono.


„Kultura bliżej nas”

Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie dzięki dofinansowaniu ze strony Fundacji PZU w ramach Programu „PZU z kulturą” – edycja 2016 w okresie od 01.08.2016r. do 31.12.2016r. realizuje projekt „Kultura bliżej nas”. Celem głównym jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury, w szczególności kultury tzw. wysokiej 25 aktywnym wolontariuszom uczestniczącym w życiu organizacji -dzieciom i młodzieży z terenu wiejskiej gm. Czernice Borowe oraz grupie wychowanków z placówki opiekuńczo-wychowawczej ,,Nasze Dzieci” w Czernicach Borowych  w wieku od 6 do 14 lat uczęszczających do szkół w gm. Czernice Borowe.

Projekt polega na organizacji dwóch kulturalno-edukacyjnych wyjazdów z przewodnikiemi lekcjami edukacyjnymi, spektaklami teatralnymi m.in. do Warszawy i Olsztyna.

W programie wycieczki do Warszawy znajdzie się zwiedzanie miejsc kultury   mi.n.

Muzeum Narodowego w Warszawie, (zwiedzanie z przewodnikiem, lekcje muzealne). Pałac Kultury i Nauki (wjazd na taras widokowy na panoramę Warszawy), Łazienki Królewskie, lekcje przyrodnicze, obejrzenie sztuki teatralnej w Teatrze Wielkim.

Drugi wyjazd to spotkanie z kulturą w Olsztynie. Dzieci wezmą udział w lekcji teatralnej w czasie której poznają kulisy pracy w teatrze, obejrzą także sztukę teatralną. Odwiedzą  Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, gdzie zaplanowany będzie udział w lekcji pt. Mikołaj Kopernik – mieszkaniec olsztyńskiego zamku, oraz spacer ulicami starówki. Odwiedzą także Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, gdzie atrakcji nie zabraknie.

Rok 2016 jest ogłoszony czasem sienkiewiczowskimi, w związku z tym na szlaku naszej podróży do miejsc kultury nie może zabraknąć edukacji w tym kierunku. Chcemy pokazać dzieciom kulturę i historię ojczyzny.

Uczestnictwo w projekcie będzie dla dzieci okazją do nabycia umiejętności właściwych zachowań w różnych miejscach kultury, oraz docenienia pracy ludzi kultury.

Dzieci będą miały zapewnione: bilety wsypu, ubezpieczenie, obiad w restauracji.

Projekt zakończy się wystawieniem sztuki teatralnej przez dzieci zainspirowane sztuką, kulturą pod czas kiermaszu świątecznego.
Informacji dodatkowych udziela: Magdalena Bukowska –koordynator  projektu

tel. 23-674-60-4,  e-mail: czernickiestowarzyszenieas@wp.pl

Projekt został sfinansowany przez:


XVII MAZOWIECKIE DNI ROLNICTWA

Created by fCoder Graphics Processor


OGŁOSZENIE!

Uprzejmie informujemy, że dzień 02 maja 2016 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla Pracowników Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych, za odpracowaniem, zgodnie z Regulaminem pracy.


Wieści Gminne 1/2016 (35)

View Fullscreen

Spotkanie informacyjno-promocyjne

szkolenie dla rolników


KURS CHEMIZACYJNY

Terenowy Zespół Doradców z Przasnysza organizuje w marcu br. kurs chemizacyjny dla rolników z gminy Czernice Borowe. Zapisy na kurs  przyjmowane są u doradcy rolnego oraz w Gminnym Centrum Informacji w Czernicach Borowych  tel. 23-674-60-41.

r2z005704_762x458


Będzie pomoc na inwestycje w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”

swinki_krowy_bydlo_2016abcd_m

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

(czytaj dalej…)


 • PROJEKT MAZOWSZANIE

 • Przydatne linki

  Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej zaprasza na stronę internetową:

  Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach serdecznie zaprasza!!!
  Centrum Kształcenia oferuje 66 kursów, dostępnych przez Internet. Możesz korzystać z nich w centrum lub za pośrednictwem domowego komputera.

  Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej zaprasza na stronę internetową:
 • Lokalne Urzędy Pracy

 • Styczeń 2017
  P W Ś C P S N
  « Lis    
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  
 • © 1996-2010 Gminne Centrum Informacji. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Motyw iDream: Templates Next , tłumaczenie: WordpressPL | Działa na WP