˝Stanisław Sosabowski – żołnierz, patriota, dowódca˝