„Lokomotywa Ekonomii Społecznej Obszaru LGD „Ciuchcia Krasińskich”

Przypominamy, iż trwa rekrutacja do projektu „LOKOMOTYWA EKONOMII SPOŁECZNEJ OBSZARU LGD „CIUCHCIA KRASIŃSKICH” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

W ramach projektu realizowane są: internetowe szkolenia na temat praktycznych aspektów spółdzielczości socjalnej składające się z pięciu modułów szkoleniowych, a także dla bezpośredniej grupy docelowej zorganizowane będą warsztaty stacjonarne pn. „Spółdzielnia socjalna w praktyce” oraz wyjazd studyjny do spółdzielni socjalnych.
Bezpośrednią grupę docelową projektu będą tworzyć osoby niezatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym: długotrwale bezrobotni, nieaktywni zawodowo (w tym uczące się lub kształcące się), niepełnosprawni, osoby uzależnione po zakończeniu terapii. Będą to osoby zamieszkujące gminy wiejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta do 25 tyś osób z obszaru działania LGD.

Rekrutacja na szkolenia e-learningowe jest otwarta, natomiast na szkolenia stacjonarne odbywać się będzie do końca lipca bieżącego roku .

Szczegółowe informacje, regulamin rekrutacji, program szkoleń e-learningowych oraz rejestracja i udział w szkoleniach odbywają się za pośrednictwem platformy informatycznej pod adresem http://ekonomia-spoleczna.ews21.pl.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach!