Układy tańca współczesnego

Zajęcia taneczne w Czernicach Borowych realizowane w dwóch grupach w ramach projektu „Przez taniec, muzykę i teatr do rozwoju ruchowo – intelektualnego dzieci.” projekt dotowany ze środków Fundacji PZU  i realizowany przez Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w partnerstwie ze szkołami z terenu gminy Czernice Borowe.