,,Aktywni i wykwalifikowani strażacy”

Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicach Borowych od marca br. rozpoczęła realizacje projektu pt. ,,Aktywni i wykwalifikowani strażacy”  w ramach którego członkowie OSP z terenu gminy Czernice Borowe będą podnosić swoje kwalifikacje. Na ten cel zostały pozyskane środki łącznie w kwocie  40 tysięcy złotych! Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Dzięki tej inicjatywie zostanie przeszkolonych w sumie 30 strażaków z czterech jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych z gminy Czernice Borowe (OSP Czernice Borowe, OSP Węgra, OSP Rostkowo, OSP Pawłowo Kościelne). 20 osób zostanie przeszkolonych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej i uzyskanie tytułu Ratownika, natomiast 10 osób zostanie przeszkolonych w zakresie operatora pił mechanicznych kurs pozwalający uzyskanie uprawnień w zawodzie drwala. Uczestnicy szkoleń mają zapewnione materiały szkoleniowe i poczęstunek. W szkoleniach będą brać udział również kobiety, co ma przyczynić się do zwalczania stereotypu strażaka-mężczyzny. Dzięki realizacji projektu znacznie poprawi się stan wyszkolenia strażaków OSP na terenie gminy oraz wzrośnie poziom bezpieczeństwa.

Czytaj dalej ,,Aktywni i wykwalifikowani strażacy”