Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach miejscem do zdobywania wiedzy!

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do bezpłatnego korzystania z możliwości CKNONW w Czernicach Borowych, oraz podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez bogatą ofertę edukacyjną. Centrum dysponuje 67 kursami w tym 32 ścieżkami szkoleniowymi potwierdzonymi egzaminem. Informujemy, że po ukończeniu kursu oraz zdaniu egzaminu online, firma 4system wydaje nieodpłatne zaświadczenia o ukończeniu kursu. Obecnie na platformie e-learingowej zalogowanych jest 174 osoby, które ukończyły łącznie 482 kursy. Mamy nadzieję, że liczba użytkowników tak jak dotychczas będzie rosła.

Więcej informacji na temat rekrutacji i działania centrum mogą
Państwo uzyskać pod nr. tel. 23-674-60-41 lub na stronie
www.centrum.czerniceborowe.pl

Nowy kurs: 67. Podstawy komputera