Projekt „Moja firma – moją szansą” – spotkania informacyjne

531492278_miniRozpoczyna się realizacja projektu „Moja firma – moją szansą” w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Spotkania informacyjne odbędą się 9 i 13 grudnia 2013r. o godz. 10:00 w siedzibie filii, ul. Poznańska 17.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, bez względu na status na rynku pracy oraz osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia, które zamieszkują w Ostrołęce lub na terenie powiatów ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego, przasnyskiego lub wyszkowskiego. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie:

szkoleniowo-doradcze z zakresu przedsiębiorczości,
finansowe, w formie:
– jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 tys. zł,
– wsparcia pomostowego w wysokości 1,3 tys. zł wypłacanego przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz warunki i kryteria uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie kliknij >>>