Abstynencki Klub Integracji Społecznej w Czernicach Borowych – powstała strona WWW

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony WWW Abstynenckiego Klubu Integracji Społecznej w Czernicach Borowych!