„Aktywne jest życie staruszka – aktywizacja i integracja osób starszych” – ulotka promująca projekt