,,Aktywni i wykwalifikowani strażacy”

Podstawowe zajęcia praktyczne przygotowujące do technologii robót realizowanych pilarkami mechanicznymi do ścinki drzew.