,,Aktywni i wykwalifikowani strażacy”

W okresie od kwietnia do  czerwca br. jest realizowany kurs drwal –operator pilarki w ramach Projekt „Aktywni i wykwalifikowani strażacy !” współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu  Inicjatyw Obywatelskich. W projekcie udział bierze 10  strażaków  z czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu gminy Czernice Borowe.

Program kursu obejmuje 126 godzin w tym 32 zajęć teoretycznych i 94 godz. zajęć praktycznych.  Kurs zostanie zakończony egzaminem państwowym. Uzyskanie uprawnień daje szansę na zwiększenie dotychczasowych kompetencji strażaków  podczas wykonywania akcji ratowniczych, czy też sprzyja bezpiecznej pracy w lesie, a także zwiększa szansę na rynku pracy jak również możliwości ubiegania się o przyjęcie do Państwowych Straży Pożarnych.

Realizatorem projektu jest  Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicach Borowych .