,,Aktywni i wykwalifikowani strażacy”

Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicach Borowych od marca br. rozpoczęła realizacje projektu pt. ,,Aktywni i wykwalifikowani strażacy”  w ramach którego członkowie OSP z terenu gminy Czernice Borowe będą podnosić swoje kwalifikacje. Na ten cel zostały pozyskane środki łącznie w kwocie  40 tysięcy złotych! Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Dzięki tej inicjatywie zostanie przeszkolonych w sumie 30 strażaków z czterech jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych z gminy Czernice Borowe (OSP Czernice Borowe, OSP Węgra, OSP Rostkowo, OSP Pawłowo Kościelne). 20 osób zostanie przeszkolonych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej i uzyskanie tytułu Ratownika, natomiast 10 osób zostanie przeszkolonych w zakresie operatora pił mechanicznych kurs pozwalający uzyskanie uprawnień w zawodzie drwala. Uczestnicy szkoleń mają zapewnione materiały szkoleniowe i poczęstunek. W szkoleniach będą brać udział również kobiety, co ma przyczynić się do zwalczania stereotypu strażaka-mężczyzny. Dzięki realizacji projektu znacznie poprawi się stan wyszkolenia strażaków OSP na terenie gminy oraz wzrośnie poziom bezpieczeństwa.

Wyszkoleni strażacy na zakończenie wakacji planują zorganizować piknik pod hasłem ,,I Ty możesz udzielić pierwszej pomocy” z pokazami akcji ratowniczych, animacjami i konkursami w zakresie bezpieczeństwa. Od września br. natomiast planowane są spotkania w zakresie bezpieczeństwa z dziećmi na terenie szkół podstawowych w gm. Czernice Borowe.

Partnerami w realizacji zadań w ramach programu FIO jest Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu oraz Gmina Czernice Borowe. Pomysłodawcą przedsięwzięcia i osobą koordynującą poszczególne etapy projektu jest Magdalena Bukowska, oraz sami członkowie z OSP Czernice Borowe. Rekrutacja do projektu odbyła się w ramach współpracy z Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Czernicach Borowych panem Włodzimierzem Stolarczykiem.