Lider Inicjatyw Lokalnych

Na przestrzeni maja i czerwca 2019r. 15 sołectw gminy Czernice Borowe przeprowadziło inicjatywy lokalne w ramach realizowanego przez Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie projektu „Lider inicjatyw lokalnych”, dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Lokalnych 2018. Na realizację przedsięwzięć sołectwa otrzymały dofinansowanie o łącznej wysokości 13.500,00 złotych.

Pierwsza z zaplanowanych inicjatyw została zrealizowana 11 maja w sołectwie Węgra. Sołectwo zorganizowało rajd rowerowy oraz piknik sołecki miłośników słowa pisanego i rowerów, połączony z animacją i promocją aktywnego modelu życia. Miłośnicy rowerów oraz zdrowego trybu życia, przejeżdżając przez okolicę mogli przyjemnie i aktywnie spędzić popołudnie w gronie osób o podobnych pasjach.

Kolejne przedsięwzięcie odbyło się 18.05. w sołectwie Rostkowo, które postanowiło zrealizować warsztaty kulinarne. Warsztaty polegały na przygotowywaniu tradycyjnych potraw mięsnych, surówek i wypieków ciast. Wykorzystane zostały naczynia kuchenne i zastawa stołowa zakupione z dofinansowania.

W maju także mieszkańcy sołectwa Miłoszewiec przeprowadzili inicjatywę na rzecz własnej społeczności. Przy przydrożnej figurce zasadzone zostały drzewka ozdobne. Dodatkowo altana wiejska została ozdobiona kwiatami, a także wzbogacona o nowy element – ławkę, którą zrobiono z zakupionych z dofinansowania elementów.

W ramach uzyskanego dofinansowania sołectwo Zberoż zakupiło 2 keyboardy, by następnie 31.05.2019 roku w Szkole Podstawowej w Węgrze zorganizować tzw. „Rodzinne muzykowanie” dla dzieci i ich rodziców. Dzieci same mogły zaprezentować swoje umiejętności gry na instrumentach. Pod okiem doświadczonego muzyka i w akompaniamencie muzyki została zorganizowana gra „Jaka To Melodia”.

Na przestrzeni maja i czerwca sołectwo Borkowo Falenta z otrzymanego dofinansowania zagospodarowało teren przy świetlicy wiejskiej. Zakupione zostały drzewka ozdobne oraz siatka ogrodzeniowa, dzięki której możliwa była naprawa usterek w ogrodzeniu wokół terenu.

Podobne przedsięwzięcie zrealizowało sołectwo Kownaty. Mieszkańcy zagospodarowali teren wiejski. W ramach prac wolontariackich została odchwaszczona ziemia oraz usunięte kamienie z terenu działki. Dodatkowo za pomocą koparki oczyszczono rów melioracyjny, a następnie panowie z sołectwa za pomocą własnych traktorów przygotowali ziemię pod zasiew trawy oraz nasadzenie drzewek. Dokonano także przycinki drzew rosnących już na terenie granic działki. Po zakończeniu prac zostało zorganizowane spotkanie integracyjne dla mieszkańców.

Z kolei 12.06.2019 roku , w sołectwie Grójec odbyło się spotkanie pn.:” Zdrowa wieś”. Uczestnicy spotkania mieli możliwość skorzystania z pomiaru składu ciała oraz indywidualnej porady dietetyka. Spotkanie zakończone zostało wspólnym biesiadowaniem przy stole, gdzie można było spożyć przygotowane własnoręcznie soki, sałatki, dietetyczne posiłki.

Tego samego dnia sołectwo Zembrzus zorganizowało został piknik rodzinny. Z zakupionych produktów spożywczych mieszkanki sołectwa przygotowały różne potrawy, upiekły kilka ciast. Piknik trwał do późnej nocy. Przedsięwzięcie sołectwa miało też inną odsłonę, bowiem jego mieszkańcy zakupili drewnochron oraz pomalowali altankę, ławki i zjeżdżalnię dla dzieci na placu zabaw w miejscowości Zembrzus. Ponadto w miejscu zostały zakupione i zasadzone 3 klony.

15 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie integracyjne w Obrębcu, które poprzedzone zostało pracami porządkowymi wokół świetlicy wiejskiej. Spotkanie rozpoczęło się z najmłodszymi mieszkańcami wioski, którym zapewniono rozrywkę w postaci gier, zabaw oraz słodkiego i grillowego poczęstunku. Kolejnym punktem inicjatywy było spotkanie integracyjne dorosłych mieszkańców przy muzyce i posiłku z grilla.

19.06.2019 r. odbyły się warsztaty z dietetykiem w świetlicy wiejskiej w Chojnowie. Tematem warsztatów były informacje na temat zdrowego odżywiania i zdrowych produktów. Wspólnie z dietetyczką przygotowywane były zdrowe i dietetyczne potrawy. Warsztaty dały możliwość poznania potraw o nowych smakach oraz potraw przygotowanych bez soli.

W ramach projektu w dniu 23.06.2019r. w Czernicach Borowych odbył się świętojański piknik mieszkańców. Była to dobra okazja do spotkań sąsiedzkich i licznych rozmów. Nie zabrakło przekąski w postaci grilla, poczęstunkowi towarzyszyła także zabawa taneczna. Mieszkańcy Czernic Borowych najkrótszą noc w roku spędzili przy dobrej muzyce i w miłej atmosferze.

W tym samym dniu w Nowych Czernicach odbyło się integracyjne spotkanie mieszkańców, podczas którego przeprowadzono wykład na temat zdrowego stylu życia i odżywiania się. Osoby chętne skorzystały z indywidualnego badania i porady dotyczącej analizy składu ciała. Na spotkanie zostały przygotowane zdrowe przekąski, soki wyciśnięte ze świeżych warzyw i owoców wykonane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Nowych Czernicach. Mieszkańcy przynieśli różne przetwory domowe, między innymi nasz regionalny sos dyniowo – ziołowy (potocznie nazywany keczupem).

29 czerwca mieszkańcy sołectw Kosmowo i Kadzielnia zorganizowali piknik rodzinny na wcześniej przygotowanym placu zabaw dla dzieci w Kosmowie. Do organizacji wydarzenia został użyty namiot zakupiony przez sołectwo Kadzielnia z otrzymanego dofinansowania. Podczas pikniku odbyły się zabawy i gry dla dzieci, zaś punktem kulminacyjnym był mecz na przygotowanym wcześniej przez mieszkańców terenie. Plac zabaw został bowiem odchwaszczony, oczyszczony i ogrodzony. W ramach wsparcia Stowarzyszenia zakupiona została huśtawka oraz materiały do wykonania 2 bramek do piłki nożnej. Bramki zostały wykonane w ramach czynu społecznego przez mieszkańców sołectwa Kosmowo. Do bramki wykonano siatkę zabezpieczająca przed wykopywaniem piłki na drogę znajdującą się w pobliżu placu.

W ostatni weekend czerwca także w Pawłówku odbyła się zabawa integracyjna wraz z poczęstunkiem w postaci grilla dla mieszkańców i ich dzieci z sołectwa. Dzieciaki bawiły się na wcześniej odświeżonej przez mieszkańców świetlicy wiejskiej „Stodoła”. Społeczność Pawłówka w ramach prac wolontariackich odrestaurowała sufit, dzięki czemu budynek może służyć wspólnocie sołeckiej.

Podsumowując – wiele się działo. Mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość wspólnego spędzenia czasu poprzez wysiłek fizyczny, biesiadowanie oraz edukację w zakresie zdrowego odżywania. Dodatkowo 5 sołectw, które przeprowadziły najciekawsze inicjatywy otrzymały dofinansowanie o łącznej wartości 3 tys. złotych na doposażenie sołectwa. Najaktywniejsze sołectwa to Nowe Czernice, Czernice Borowe, Obrębiec, Kownaty oraz Zberoż.

Kolejne spotkanie z sołtysami

10 maja 2019 r. odbyło się spotkanie z sołtysami z gminy Czernice Borowe, podczas którego przekazane zostały środki na realizację inicjatyw zaplanowanych w ramach prowadzonego przez Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie projektu „Lider inicjatyw lokalnych”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018. Na wnioski o dofinansowanie inicjatyw składane przez przedstawicieli sołectw przyznano kwotę o łącznej wysokości 13.500,00zł. Dodatkowo, najbardziej aktywne sołectwa, w ramach nagrody otrzymają bon, który będą mogły przeznaczyć na niezbędne zakupy np. do świetlic wiejskich .

Wszyscy obecni zostali poinstruowani w zakresie rozliczenia inicjatywy oraz sporządzenia krótkiego sprawozdania z wydarzenia. Szereg przedsięwzięć odbędzie się na przestrzeni kolejnych dwóch miesięcy, z czego pierwsze już w najbliższy weekend.

Do zobaczenia!

Sołectwo z inicjatywą lokalną

W ostatnim czasie, tj. 03.04.2019 r. Zarząd Czernickiego Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie spotkał się w celu oceny wniosków o dofinansowanie inicjatyw zaplanowanych  w ramach projektu „Lider inicjatyw lokalnych” realizowany w ramach środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Łącznie do Stowarzyszenia wpłynęło 19 wniosków, jednak zgodnie z regulaminem dofinansowania inicjatyw, wsparcie otrzymało jedynie 15 z nich. Głównym kryterium przy wyborze zgłoszonych pomysłów, był fakt, czy w ramach inicjatywy zaangażowana będzie społeczna aktywność, bezinteresowność i umiejętność pracy zespołowej. Dodatkowo Komisja Konkursowa brała pod uwagę innowacyjność, kreatywność, dbałość o zachowanie dziedzictwa narodowego oraz zaangażowanie w działania na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa.

Na realizację inicjatyw komisja oceniająca przyznała łącznie 13 500,00zł, a więc po 900 zł na każde z 15 sołectw. Dofinansowanie otrzymają następujące sołectwa: Zberoż, Grójec, Nowe Czernice, Węgra, Czernice Borowe, Kownaty, Miłoszewiec, Pawłówko, Borkowo Falenta, Kosmowo, Kadzielnia, Rostkowo, Obrębiec, Zembrzus Wielki, Chojnowo.

Wśród zaakceptowanych wniosków można znaleźć pomysły na imprezy plenerowe organizowane m.in. w ramach Dnia Dziecka, Nocy Świętojańskiej czy Rodzinne muzykowanie. Odbędą się także spotkania integracyjno-zdrowotne, warsztaty kulinarne, międzypokoleniowy turniej piłki nożnej, a także rajd rowerowy połączony z piknikiem sołeckim. Nie zabraknie też inicjatyw uporządkowania placów zabaw i zagospodarowanie terenów wokół świetlic wiejskich, czy też boisk wiejskich, miejsc służących wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców.

Wkrótce inicjatywy zostaną przeprowadzone, zachęcamy więc do śledzenia komunikatów poszczególnych sołectw oraz profilu Czernickiego Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie na facebook’u. Już dziś zachęcamy mieszkańców gminy Czernice Borowe do uczestnictwa w zaplanowanych wydarzeniach!

Tekst: Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie.

Spotkanie z sołtysami z gminy nt. inicjatyw

Z końcem lutego odbyło się spotkanie z przedstawicielami grup inicjatywnych, którzy do Czernickiego Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie złożyli wnioski o dofinansowanie zaplanowanych w ramach projektu „Lider inicjatyw lokalnych” inicjatyw. Podczas spotkania omówiony został każdy ze złożonych wniosków, omówiono regulamin przyznawania grantów oraz realizacji pomysłów.

Już wkrótce wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję Oceniającą. Grupa ta wybierze najciekawsze pomysły oraz dokona podziału środków finansowych. Inicjatywy zostaną przeprowadzone do końca czerwca bieżącego roku. O każdej z nich będziemy Państwa informować na bieżąco.