Projekt „Moja firma – moją szansą” – spotkania informacyjne

531492278_miniRozpoczyna się realizacja projektu „Moja firma – moją szansą” w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Spotkania informacyjne odbędą się 9 i 13 grudnia 2013r. o godz. 10:00 w siedzibie filii, ul. Poznańska 17.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, bez względu na status na rynku pracy oraz osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia, które zamieszkują w Ostrołęce lub na terenie powiatów ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego, przasnyskiego lub wyszkowskiego. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie:

szkoleniowo-doradcze z zakresu przedsiębiorczości,
finansowe, w formie:
– jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 tys. zł,
– wsparcia pomostowego w wysokości 1,3 tys. zł wypłacanego przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz warunki i kryteria uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie kliknij >>>

Akcja charytatywna – Otwórzmy serca dla Weroniki

20 listopada 2013r. w Gimnazjum im. 21. Pułku Piechoty Dzieci Warszawy w Czernicach Borowych o godzinie 11:00 odbędzie się akcja charytatywna – Otwórzmy serca dla Weroniki zainicjowana przez Absolwentów Gimnazjum oraz Samorząd Uczniowski. W ramach akcji odbędzie się m.in. koncert muzyczny Absolwenci dla Weroniki.

Weronika jest uczennicą pierwszej klasy, choruje na porażenie mózgowe. Przeszła już jedną operację, a wkrótce czekają ją kolejne w tym bardzo poważna operacja kręgosłupa.

Środki pozyskane podczas akcji zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację Weroniki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji!

Rekrutacja uczestników projektu ,,Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” – zakończona.

Gmina Czernice Borowe jako jedna z pierwszych gmin w powiecie przasnyskim i regionie przystąpiła do ogólnopolskiego Projektu ,,Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”, podpisując Porozumienie o współpracy. Projekt realizowany jest przez Fundację Aktywizację (d. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo) w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe. Wartość projektu to  27 941 840 zł

W dniu 17.10.2013r., zakwalifikowano do uczestnictwa w projekcie 9 osób niepełnosprawnych spełniających określone kryteria w Projekcie z terenu gminy Czernice Borowe – 8 osób i 1 osoba z Przasnysza (4M i 5K). W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Fundacji Aktywizacja: P. Magdalena Gremplewska – Specjalista ds. wejścia na rynek pracy  oraz P. Izabela Jańta – Specjalista ds. rekrutacji.

Projekt ,,Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”  za główny cel  zakłada pomoc osobom niepełnosprawnym w:

  • znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia,
  • nabyciu nowych umiejętności i kwalifikacji poprzez szkolenia, kursy zawodowe, praktyki
    i staże zawodowe,
  • integracji środowiska, w którym funkcjonują.

W pierwszej kolejności Uczestnik/Uczestniczka Projektu (w październiku i listopadzie 2013r.) skorzystają ze wsparcia mentora w trakcie którego zostanie przeprowadzony 2 godzinny wywiad z osobami niepełnosprawnymi i opracowany Indywidualny Plan Działania, który pozwoli określić predyspozycje zawodowe Uczestników/Uczestniczek oraz ustalenie form dalszego wsparcia w projekcie. Kolejnymi działaniami zaplanowanymi w projekcie dla wszystkich Uczestników/Uczestniczek są Warsztaty Umiejętności Społecznych, w których każda osoba niepełnosprawna, biorąca udział w Projekcie, będzie mogła skorzystać:

  • ze wsparcia doradcy zawodowego, psychologa, prawnika,
  • pomocy w znalezieniu pracy poprzez dostęp do najnowszych ofert pracy z lokalnego rynku,
  • możliwość wzięcia udziału w stażach rehabilitacyjnych i praktykach zawodowych,
  • wsparcia trenera pracy – pomagającego osobie niepełnosprawnej w adaptacji do nowego miejsca pracy,
  • możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i zdobycia certyfikatów, zaświadczeń poprzez darmowe szkolenia: zawodowe, komputerowe, językowe, prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wsparcia finansowego dla osób zainteresowanych kontynuacją lub podjęciem nauki,
  • oferty bezpłatnych wyjazdów integracyjnych oraz warsztatów dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Koszt wsparcia przypadający na jednego Uczestnika/Uczestniczkę projektu to 9 313, 94 zł

Szkolenia będą odbywać się w Centrum Kształcenia Na Odległość w Czernicach Borowcy które zostało utworzone w 2008r., również przy wsparciu Fundacji Aktywizacja. Wsparcie, którym zostaną objęci Uczestnicy/Uczestniczki projektu, przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia w gminie podniesienia jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców i ich integracji społecznej. Zachęcam do śledzenia wszystkich zainteresowanych dalszymi wydarzeniami związanymi z realizacją  projektu na stronie www.centrum.czerniceborowe.pl.

/-/ Magdalena Bukowska

Trener Samodzielności w e-Centrum Gmina Czernice Borowe

Piknik historyczny – “Śladami Bitwy Przasnyskiej”


13.07.2013r.

            Tegoroczna wędrówka „Śladami Bitwy Przasnyskiej” rozpoczęła się modlitwą na cmentarzu wojennym w Chojnowie, której przewodniczył Ks. Michał Gaszczyński (Proboszcz Parafii w Czernicach Borowych) oraz Ks. mjr Andrzej Jakimiuk (Prawosławny Ordynatiat Wojska Polskiego). Dnia 13 lipca 2013r. we wspólnej modlitwie połączyli się wierni Katolicy oraz Prawosławni. Grupy Rekonstrukcyjne biorące udział w tegorocznym pikniku historycznym pod hasłem „Śladami Bitwy Przasnyskiej” swoją obecnością dodały niepowtarzalnego klimatu temu wydarzeniu. Szczególne znaczenie miała obecność gości z Nowosybirska. Spotkanie rozpoczęło się krótkim przemówieniem Wójta Gminy Czernice Borowe Pana Wojciecha Brzezińskiego, który wspomniał zmarłych spoczywających na cmentarzu w Chojnowie, nawiązując do tragicznych wydarzeń mających miejsce w latach 1914-1915 rozgrywających się na pobliskich ziemiach. Po wspólnej modlitwie, Kapłan wyznania Prawosławnego dokonał poświęcenia pamiątkowej tablicy.

- p1010841.jpg

           Na znak pojednania ze zmarłymi spoczywającymi na cmentarzu wojskowym w Chojnowie, bracia z Nowosybirska umiejscowili pod tablicą ziemię przywiezioną z Ojczyzny. Członkowie Grup Rekonstrukcyjnych złożyli pamiątkowe kwiaty oraz zapalili znicze. W duchu zadumy i pojednania zakończyło się nastrojowe spotkanie w miejscu spoczynku żołnierzy, którzy zginęli podczas krwawych walk na ziemi przasnyskiej.

- p1010831.jpg

       Podążając „Śladami Bitwy Przasnyskiej” Grupy Rekonstrukcyjne odwiedziły  Jednorożec. Miejscowość ta, na kartach historii zapisane ma drastyczne epizody związane z walkami w latach 1914-1915. Podczas pobytu w Jednorożcu miała miejsce rekonstrukcja, obrazująca starcie wojsk, wioska zamieniła się w pole bitwy. Licznie zgromadzeni widzowie bacznie przyglądali się walkom, na niejednej twarzy malowało się wzruszenie, przerażenie oraz zaduma nad losem naszych przodków, którzy zginęli podczas wojny w obronie naszej Ojczyzny. Po obejrzeniu inscenizacji zebrani widzowie, wraz z Grupami Rekonstrukcyjnymi udali się na pobliski cmentarz wojenny w Jednorożcu, gdzie przedstawiony został montaż słowno-muzyczny w wykonaniu członków Grup Rekonstrukcyjnych. Z uwagi na fakt, że na dworze panował zmrok, inscenizacja miała niebywały nastrój. Zapalone znicze, otaczający mrok, wprowadziły zebranych w stan zadumy. Na zakończenie pierwszego dnia pikniku historycznego, zgromadzeni na cmentarzu – pogrążeni we  wspólnej modlitwie przedstawiciele wiary Katolickiej, Prawosławnej oraz Ewangelickiej sprawowali modlitwę za zmarłych spoczywających na lokalnym cmentarzu oraz złożyli wieńce ku pamięci ofiar.

- p1010987.jpg

14.07.2013r.

         Uwieńczeniem pikniku historycznego – „Śladami Bitwy Przasnyskiej” była rekonstrukcja historyczna w Lesznie. Grupy Rekonstrukcji Historycznej biorące udział w tegorocznym pikniku dołożyły należytych starań do przygotowania pola bitwy. Boisko przyszkolne cofnęło się w czasie o 100 lat. Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy powstała diorama pola bitwy, wiernie oddająca ducha historii. Uczestnicy pikniku mieli możliwość namacalnie zobaczyć i poczuć się jakby żyli w czasach wojny. Rekonstruktorzy jako żołnierze i ludność cywilna, stare narzędzia, drewniane chaty, stogi siana, studnia  z żurawiem i inne szczegóły nadawały szczególnego charakteru.

- p1020096.jpg

        O godzinie 15.00 miała miejsce główna potyczka. Podczas walk, osoby obserwujące nie kryły emocji, towarzyszyło im wzruszenie i zachwyt zorganizowanym przedsięwzięciem. Wybuchy, granaty i strzały z broni sprawiły, że inscenizowane przez Rekonstruktorów walki wyglądały niebywale prawdopodobnie.

- p1020034.jpg

W rolę rekonstruktorów wcielili się członkowie następujących Grup Rekonstrukcji Historycznej:

  • Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Marienburg”,
  •  Ostrowska Grupa Rekonstrukcji Historycznej,
  •  GRH Strzelcy imienia 31. PSK,
  •  Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej,
    — Sekcja Kozaków Dońskich,
    — Sekcja 41. Pułku Strzelców Syberyjskich,
  •  79 Pułk Piechoty Strzelców Słonimskich im. Lwa Sapiehy,
  •  69 Pułku Piechoty Riazańskiej,
  •  Stowarzyszenie Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej,
  •  Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Mlawa,
  •  41. Pułk Strzelców Syberyjskich z Nowosybirska
  •  8 Pułk Strzelców Syberyjskich z Ostrołęki.

Gościnnie również wystąpili: Jazłowiak, Igła, Darda, Rumcajs, Ihar, Fuchsi, Pruss.

- p1020165.jpg

Projekt pn. “Spotkania z historią: Śladami Bitwy Przasnyskiej”, został zrealizowany w małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.
W realizacje projektu włączyli się partnerzy: Gmina Czernice Borowe, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej, Gminne Centrum Informacji w Czerniach Borowych.
Współorganizatorami byli także Gmina Przasnysz, Gmina Jednorożec, Powiat Przasnyski, Nadleśnictwo Przasnysz, Miasto Przasnysz
Patronat medialny: KRC Ciechanów, TVP Historia, Tygodnik Przasnyski, e-Przasnysz