Weź udział w bezpłatnych szkoleniach i wygraj watomierz!

Dofinansowano ze środków dotacji NFOŚiGW w ramach Programu „Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz w ramach kampanii informacyjno-promocyjnych” oraz wkładu własnego Fundacji Partnerska Grupa Lokalnego Działania “Ciuchcia Krasińskich”


1 kwietnia 2013 roku rozpoczęliśmy projekt pt.: “Inteligentna energia w domu i w gminie. Kampania edukacyjna na rzecz promowania Inteligentnych Sieci Energetycznych w Polsce” – kampania informacyjno – edukacyjna z wykorzystaniem platformy e-learningowej, której celem jest dostarczenie rzeczowej wiedzy nt. Inteligentnych Sieci Energetycznych (ISE) oraz kształtowanie zrównoważonych wzorców konsumpcji energii elektrycznej i cieplnej wśród konsumentów indywidualnych i zbiorowych.

Zadaniem projektu jest nakreślenie wizji rozwoju ISE w jednostkach samorządowych i wśród społeczności lokalnych (indywidualnych konsumentów energii), w szczególności korzyści, jakie się z tym wiążą dla środowiska, mieszkańców i budżetów domowych i samorządowych oraz dostarczenie rzeczowej wiedzy nt. kluczowych aspektów związanych z ISE.

Celem konkursu edukacyjnego „Inteligentny Konsument – Inteligentny Samorząd – Inteligentna Sieć” i powiązanych z nimi e-szkoleń „Abc Inteligentnych Sieci” jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania i potrzeby wprowadzania Inteligentnych Sieci Energetycznych w Polsce, umiejętności wprowadzania działań racjonalizatorskich i ekoinnowacyjnych w zakresie konsumpcji energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwie domowym i biurze, zaś w przypadku pracowników jednostek administracji publicznej dostarczenie umiejętności podejmowania właściwych decyzji i planowania działań wspierających innowacyjny, efektywny i zrównoważony rozwój infrastruktury energetycznej i teleinformatycznej oraz inteligentnych rozwiązań w systemie dystrybucji i zarządzania energią.

Elementem Konkursu są szkolenia e-learningowe, składające się z cyklu ośmiu modułów tematycznych. Szkolenia odbywają się na zasadach opisanych regulaminie dostępnym na platformie e-learningowej www.ise.ews21.pl. Konkurs polega na zaliczeniu ośmiu wymaganych testów i uzyskaniu jak największej punktacji w dziewiątym teście konkursowym. Zdanie ośmiu testów dotyczących wykładów jest warunkiem zaliczenia szkoleń i uzyskania zaświadczenia ich ukończenia oraz – w przypadku uzyskania wymaganej liczby punktów w teście konkursowym – otrzymania nagrody konkursowej, jaką jest watomierz do użytku domowego.

Konkurs edukacyjny trwa w okresie od 1 kwietnia 2013 do 31 marca 2014 r.

Przystąpienie do szkoleń możliwe jest w trybie ciągłym, w całym okresie trwania konkursu szkoleniowego. W załączeniu przesyłamy plakat promocyjny z prośbą o rozpropagowanie projektu wśród społeczności lokalnej, a także regulamin projektu.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej projektu www.inteligentnaenergia.com.pl oraz na platformie e-learningowej www.ise.ews21.pl.

Szkolenie dla rolników !

ODR oddział w Przasnyszu informuje że jest organizowane szkolenie w zakresie Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy w dniach 29-30 kwiecień 2013r. o godz. 9:00
Zapisy przyjmowane są pod nr tel. 23-674-60-41
Miejsce szkolenia: Remiza OSP w Czernicach Borowych

Mazowieckie Dni Rolnictwa 22-23 czerwca 2013r, Poświętne koło Płońska

Szanowni Państwo ! Po raz czternasty mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w  Mazowieckich Dniach  Rolnictwa, które odbędą się w dniach 22-23 czerwca br.

Honorowy patronat nad naszymi Targami objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Wojewoda Mazowiecki.

Program Targów obejmuje:

  • Mazowiecką Wystawę Zwierząt Hodowlanych ( sobota i niedziela);
  • Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi (niedziela);
  • Pokazy pracy maszyn (w sobotę i niedzielę);
  • Prezentację odmian i nowoczesnych technologii upraw na polu doświadczalnym (sobota i niedziela od godz. 9.00 do 17.00);
  • Konkurs na Hit Targowy (ogłoszenie wyników w sobotę) oraz  Konkurs na najciekawszą   aranżację stoiska  (ogłoszenie wyników w niedzielę).
  • III Ekologiczny Turniej Rodzinny (sobota)

Więcej na stronie : http://www.modr.mazowsze.pl

Załóż firmę z WUP III

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Ostrołęce informuje o II naborze do projektu pt. „Załóż firmę z WUP III”, wspierającego podjęcie działalności gospodarczej.

W projekcie może wziąć udział osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest mieszkańcem powiatu: ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego, przasnyskiego lub miasta Ostrołęki;
  • jest osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo;
  • zarejestruje działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego.

Więcej informacji >>>

Ruszają zapisy do Zimowego Maratonu Na Raty w Przasnyszu

Zawody zostaną rozegrane już po raz drugi na terenie przasnyskiego lotniska. Idea imprezy polega na podzieleniu dystansu maratonu (42,195 km) na 7 etapów po 6 km (ostatni etap 6,195 km). W każdą sobotę począwszy od 05.01.2013 r. zawodnicy będą pokonywali kolejny odcinek maratonu. Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w jednym z etapów przewidziany jest dodatkowy ósmy etap, który umożliwi ukończenie zawodów.

Pierwszy etap ZiMNaRa startuje już w sobotę 05.01.2013 r. punktualnie o godz. 10.00 z parkingu koło wieży kontroli lotów przasnyskiego lotniska. Trasa prowadzić będzie wokół pasa startowego. Opłata za udział wynosi 20 zł. Uczestnicy, którzy ukończą wszystkie etapy biegu otrzymają pamiątkowy medal i dyplom.

Impreza ma charakter rekreacyjno – rozrywkowy, nie ma limitu czasu w którym trzeba się zmieścić i ma na celu popularyzację zdrowego trybu życia. Do udziału zapraszamy wszystkich, którzy mają odwagę stawić czoła surowym warunkom pogodowym takich jak mróz, zaspy śnieżne, silny wiatr. Zgodnie z regulaminem zawody odbywają się niezależnie od panujących warunków pogodowych.
Impreza kierowana jest nie tylko do doświadczonych biegaczy ale przede wszystkim do osób, którym do tej pory brakowało motywacji do pracy nad własną kondycją. Pokonanie dystansu maratonu zimą dostarczy niezapomnianych wrażeń i satysfakcji.

Chętnych do udziału proszę o wysyłanie zgłoszeń na maila: vinio8@o2.pl . W treści proszę podać imię, nazwisko, adres, rok urodzenia, kontakt telefoniczny i reprezentowany klub.

Ze względu na duże zainteresowanie żołnierzy w tegorocznej edycji zostanie zorganizowana odrębna klasyfikacja dla wojskowych. Mundurowi będą rywalizować w każdy piątek, zaś wszyscy pozostali zawodnicy w soboty tak jak w regulaminie.

>>>REGULAMIN<<<