Od 1 czerwca 2012r. ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą na swoich gruntach posadzić las

Polska, znajduje się w grupie państw europejskich o największej powierzchni lasów – około 9,3 mln ha. Wyprzedzają nas w tym rankingu jedynie Szwecja, Finlandia, Francja i nieznacznie Niemcy oraz Ukraina. Pojawiła się możliwość zwiększenia powierzchni lasów w naszym kraju, ponieważ od 1 czerwca do 31 lipca br. Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa przyjmuje od rolników, wnioski o przyznanie pomocy na zalesienie gruntów rolnych jak i tych nie użytkowanych rolniczo. Wsparcie takie udzielane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Chodzi o to, aby pomóc tym rolnikom, którzy gospodarują na słabych jakościowo glebach i nie osiągają zadowalających plonów lub np. zrezygnowali z prowadzenia upraw, bowiem nie opłacało im się to ekonomicznie. Rezygnując z prowadzenia działalności rolniczej na takich gruntach i sadząc tam las, mogą liczyć na otrzymywanie wsparcia finansowego z ARiMR. Agencja udziela pomocy na zalesienie gruntów rolnych jak i gruntów innych niż rolne. Warunki, niezbędne dokumenty do uzyskanie pomocy, jak i kwoty wsparcia są zróżnicowane w zależności od tego, czy rolnik zamierza zalesić grunty rolne czy grunty inne niż rolne.

Warunki przyznawania pomocy na zalesianie gruntów rolnych znajdują się na stronie ARiMR: LINK

Dopłaty do materiału siewnego – uwaga producenci rolni!

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie można składać do 25 czerwca br.
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Oddziale Terenowym ARR (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy).

Więcej na stronie Agencji Rynku Rolnego: LINK

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarte konkursy ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2012 roku w obszarze polityka społeczna w następujących Priorytetach: Priorytet 1. Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związanych ze współuzależnieniem od alkoholu; Priorytet 2. Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii; Priorytet 4. Działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Więcej informacji w zakładce “Organizacje pozarządowe” – “Konkursy ofert”.

Informacja o naborze dokumentów rekrutacyjnych do II edycji projektu ”Kierunek – Własna Firma II”

W dniach 16-27 stycznia 2012 r., w godz. 8-15 będzie odbywał się nabór w ramach II edycji projektu “Kierunek – Własna Firma II”.
Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, ul. Ciołka 10A w pok. 408 (IVpiętro). Regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie www.wup.mazowsze.pl oraz w Biurze Projektu od 7 października 2011 r.
>>> Regulamin rekrutacji wraz z dokumentami rekrutacyjnymi do projektu „Kierunek – Własna Firma II”