Ostrzeżenie!

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało, że w ciągu najbliższych dni przewidywane są burze z silnymi opadami deszczu, lokalnie gradu. Wiatr w porywach od 70 do 90 km/h.

W związku z powyższym apeluję do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

/-/ Wojciech Brzeziński

Wójt Gminy Czernice Borowe

Od 1 czerwca 2012r. ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą na swoich gruntach posadzić las

Polska, znajduje się w grupie państw europejskich o największej powierzchni lasów – około 9,3 mln ha. Wyprzedzają nas w tym rankingu jedynie Szwecja, Finlandia, Francja i nieznacznie Niemcy oraz Ukraina. Pojawiła się możliwość zwiększenia powierzchni lasów w naszym kraju, ponieważ od 1 czerwca do 31 lipca br. Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa przyjmuje od rolników, wnioski o przyznanie pomocy na zalesienie gruntów rolnych jak i tych nie użytkowanych rolniczo. Wsparcie takie udzielane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Chodzi o to, aby pomóc tym rolnikom, którzy gospodarują na słabych jakościowo glebach i nie osiągają zadowalających plonów lub np. zrezygnowali z prowadzenia upraw, bowiem nie opłacało im się to ekonomicznie. Rezygnując z prowadzenia działalności rolniczej na takich gruntach i sadząc tam las, mogą liczyć na otrzymywanie wsparcia finansowego z ARiMR. Agencja udziela pomocy na zalesienie gruntów rolnych jak i gruntów innych niż rolne. Warunki, niezbędne dokumenty do uzyskanie pomocy, jak i kwoty wsparcia są zróżnicowane w zależności od tego, czy rolnik zamierza zalesić grunty rolne czy grunty inne niż rolne.

Warunki przyznawania pomocy na zalesianie gruntów rolnych znajdują się na stronie ARiMR: LINK

Dopłaty do materiału siewnego – uwaga producenci rolni!

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie można składać do 25 czerwca br.
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Oddziale Terenowym ARR (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy).

Więcej na stronie Agencji Rynku Rolnego: LINK