V MAZOWIECKI KONKURS LITERACKI

Koło Miłośników Sztuki TARAS
przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
ogłasza
V Mazowiecki Konkurs Literacki
pod hasłem:

W cieniu przechodzącego Piotra…

Współorganizatorzy konkursu:
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Miejska Biblioteka Publiczna w Przasnyszu
Miejski Dom Kultury w Przasnyszu
Księgarnia „Polska Książka”
Związek Literatów na Mazowszu

Celem konkursu jest:
 Zwrócenie uwagi na wartości religijno-etyczne, które ukazywał Jan Paweł II i rozbudzenie refleksji nad tym, co z nich pozostało po jego śmierci.
 Uczczenie pamięci Jana Pawła II i ukazanie znaczenia Jego Pontyfikatu dla świata, dla Polski i dla każdego człowieka wiary.
 Włączenie się w obchody roku beatyfikacji Jana Pawła II,
 Rozwijanie talentów literackich twórców lokalnych i wymiana doświadczeń z poetami innych regionów,
 Promocja Ziemi Przasnyskiej.

W konkursie mogą brać udział poeci dorośli z Polski i zza granicy, którzy w swoim dorobku twórczym posiadają wiersze poświęcone polskiemu Papieżowi, jego życiu i nauczaniu.

Warunkiem uczestnictwa w V Mazowieckim Konkursie Literackim jest nadesłanie do dnia
30 kwietnia 1 – 5 autorskich utworów poetyckich w 4 kopiach, pisanych w języku polskim na adres: KMS TARAS przy TPZP
ul. J. Kilińskiego 2
06-300 Przasnysz.

Do wierszy należy dołączyć podpisane własnoręcznie oświadczenie o prawie autorskim
do nadesłanych utworów.
Zamiarem organizatorów jest opracowanie i wydanie materiałów pokonkursowych
w formie tomu poezji pt; W cieniu przechodzącego Piotra… Będzie to jednak zależało
od możliwości pozyskania koniecznych funduszy.

Oceny wierszy i kwalifikacji do ewentualnego wydruku dokona jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów oraz znawcy i krytycy literatury.
Jury wyłoni spośród uczestników trzech laureatów nagród głównych oraz przyzna trzy wyróżnienia a także dokona kwalifikacji utworów do druku.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Ogłoszenie wyników konkursu i promocja książki odbędzie się podczas imprezy finałowej, planowanej na październik/listopad 2011r.
Nadesłanie wierszy na konkurs oznacza jednoczesną zgodę na wydruk w ww wydawnictwie. Jako honorarium autorzy wydrukowanych utworów otrzymają zbiorki poezji w proporcji uzależnionej
od ilości zakwalifikowanych wierszy.
Wszelkich informacji udziela koordynator pod nr tel. 500 313 240 , adres e-mail:
b_parzuchowska@02.pl

Regulamin konkursu >>>>>>

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudzień 2010r. (Wigilia) jest dla pracowników GCI Czernice Borowe dniem wolnym od pracy.

GCI będzie nieczynne.

Nie debata lecz zebranie wyborcze

W związku z odmową udziału w debacie Kandydata na Wójta Pana Pawła Szczepkowskiego informujemy, że zebranie będzie miało charakter spotkania z Kandydatem na Wójta Panem Wojciechem Brzezińskim.

Chcesz założyć własną firmę, ale brak Ci środków?! Sięgnij po 40 000,00 zł.

Już 24 listopada rusza rekrutacja do projektu realizowanego przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości POKL 6.2  „Załóż firmę z AIP w woj. mazowieckim”!  Jeżeli masz ciekawy pomysł  i  jesteś zameldowany na terenie woj. mazowieckiego to te pieniądze mogą trafić właśnie do Ciebie.

Otrzymasz pakiet szkoleń, które wyposażą Cię w wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej firmy oraz indywidualne doradztwo na którym to będziesz mógł dopracować swój pomysł tak, aby przetrwał w trudnych warunkach rynkowych. Fundacja AIP pomoże Ci spełnić swoje marzenie o własnym biznesie, wystarczy, że wypełnisz proste dokumenty znajdujące się na stronie www.firmazaip.pl

Więcej informacji znajdziecie na stronie www.firmazaip.pl oraz www.inkubatory.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego