Dożynki Gminno – Parafialne Węgra 2010 – podsumowanie i zdjęcia

W dniu 12 września 2010 jak co roku w Gminie Czernice Borowe odbyły się „Dożynki Gminno – Parafialne. Tym razem uroczystość odbywała się w miejscowości Węgra i miała niezwykły wymiar ponieważ oprócz dożynek miało miejsce otwarcie Świetlicy Wiejskiej i Remizy OSP po renowacji w ramach projektu „Rozbudowa i adaptacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Węgra oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby kulturalno – sportowe”. Cała uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą oraz poświęceniem wieńców dożynkowych w Kościele Parafialnym w Węgrze. Po Mszy Św. Procesja z Kościoła przeszła na plac przed budynkiem OSP aby dokonać uroczystego poświęcenia odnowionego budynku. Po poświęceniu strażacy z ochotniczej straży pożarnej w Węgrze otrzymali odznaczenia za zasługi w pożarnictwie po czym procesja udała się na plac przy Kościele gdzie kontynuowana była uroczystość. Po przybyciu na plac, głos zabrali zaproszeni goście po czym powołano komisję do konkursu na najpiękniejszy wieniec gminy Czernice Borowe w składzie: Wiesława Krawczyk Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Zenon Szczepankowski – Starosta Powiatu Przasnyskiego oraz Jacek Bartołd – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.  Pierwsze miejsce zajął wieniec z Borkowa Falenta, drugie miejsce przypadło parafii Czernice Borowe/Zembrzus Wielki trzecie miejsce przypadło miejscowości Kijewice. Komisja przyznała również IV miejsce wyróżnienie dla Obręba. Po wręczeniu nagród za najpiękniejsze wieńce dożynkowe  został rozstrzygnięty konkurs gminnych ogródków, oraz konkurs na najpiękniejszą wieś gminy Czernice Borowe. Nagrody zostały sfinansowane z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Wyniki zostały odczytane przez władze stowarzyszenia. Komisja konkursowa przyznała nagrodę 1000,00 zł miejscowości Pierzchały za poprawę wizerunku wsi.  W ramach konkursu gminnych ogródków została zorganizowana wystawa fotograficzna. Do konkursu zostało zgłoszonych 12 ogródków z gminy Czernice Borowe. Przyznano trzy pierwsze równorzędne miejsca: Dariuszowi Jasinskiemu-Borkowo Falenta, Alinie Borkowskiej – Borkowo Falneta, Halinie Kamińskiej – Dzielin wartość nagrody po 300 zł. Komisja konkursowa przyznała również trzy drugie równorzędnie miejsca dla: Hanny Dobrzyńskiej -Nowe Pawłowo, Mariannie Sobieraj – Czernice Borowe, Bożenie Peter – Borkowo Falentawartość nagrody po 200 zł. Nagrody rzeczowe zostały przyznane pozostałym uczestnikom konkursu: Kamila Żak-Olewniczak Nowe Czernice, Magdalena Gotowiec Węgra, Janina Borkowska Borkowo Boksy, Irenie Milewskiej BorkowoBorkowo Falenta, Stanisław Chrostek Chrostowo Wielkie, Elżbieta Birga Czernice Borowe. Zaraz po ogłoszeniu wyników przeprowadzone zostały konkursy dla dzieci i dorosłych m.in. przeciąganie liny, chodzenie po deskach, wyścigi bliźniaków. Po konkursach wystąpiły dzieci z Gimnazjum w Czernicach Borowych i Szkoły Podstawowej w Węgrze umilając czas wszystkim gościom. Po występach zaproszeni goście udali się na uroczysty obiad do poświęconej Remizy OSP, a na scenie pojawił się zespół „Reactive” który prowadził zabawę ludową. O 23 zostały odpalone fajerwerki kończące uroczystości w miejscowości Węgra.

[nggallery id=10]

Dożynki Gminno-Miejsko-Powiatowe Przasnysz 2010

5 września 2010 roku  na lotnisku w Sierakowie odbyły się dożynki gminno – miejsko – powiatowe. Imprezę zorganizowały: powiat, miasto i gmina Przasnysz.  Zgodnie z tradycją uroczystość rozpoczęła Msza Święta, w czasie której dzielono się dożynkowym chlebem. Ks. Franciszek Różański w swoim kazaniu podkreślał wagę pracy rolników. „Za wasz trud, wysiłek, spracowane ręce i miłość do ziemi należy się szacunek, chwała i wdzięczność od całego narodu”. Po Mszy rozstrzygnięty został konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Członkowie jury mieli nie lada zadanie, wyboru tego najznakomitszego. O pierwsze miejsce walczyło, aż siedemnaście wieńców. Pomysły na ich wykonanie były przeróżne: od stołu eucharystycznego z krzyżem, obrazu Matki Bożej czy rolnika jadącego na koniu, każdy z przedstawionych na uroczystości wieńców stanowił niemalże dzieło sztuki. Ostatecznie pierwsze miejsce w tym konkursie zajęła miejscowość Cierpigórza, drugie miejsce przypadło gminie Przasnysz, wyróżnienie otrzymały wieńce z Jednorożca, Chorzel oraz nasz wieniec, przedstawiający  twarz Matki Bożej na tle Polski. W czasie tych dożynek wręczonych zostało aż czternaście statuetek dla najlepszych rolników, z naszej gminy otrzymali ją Państwo Karolina i Adam Pawelczyk. Starosta Przasnyski wręczył nagrody dla najlepszych tegorocznych maturzystów i animatorów kultury. Za całokształt twórczości i promowania ziemi przasnyskiej  doceniona została Przasnyska Kapela Podwórkowa. Specjalne podziękowania trafiły do Janusza Nidzgowskiego za zasługi w krzewieniu kultury i pracę z uzdolnioną młodzieżą. Pucharem odznaczony został Kamil Berk za osiągnięte przez niego wyniki podczas festiwali muzycznych zarówno w kraju jak i zagranico. Z gminy Krzynowłoga Mała wyróżniono Andrzeja Staszewskiego, rzeźbiarza i malarza ludowego, którego prace wystawiane były miedzy innymi w Senacie RP, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i na dniach Mazowsza w Warszawie. Z gminy Przasnysz wyróżnienie otrzymał Kazimierz Wenda – rolnik, społecznik i poeta, miłośnik historii i archeologii oraz pasjonata muzyki.  Rozstrzygnięty został także konkurs na najpiękniejszy ogródek w gminie Przasnyszu. Zgłosiło się do niego aż 22 właścicieli ogródków. Zwyciężczynią została Grażyna Chylińska z Golan. Po wręczeniu wszystkich nagród na scenie wystąpiła orkiestra dęta OSP Bogate, zespół Flamenco „Amigos del ritmo” i „Blue Sounds” oraz „Talizman”. Starostami dożynek byli Małgorzata Jasińska i Jarosław Krzykowski. Oprócz tego na przybyłych mieszkańców czekało wiele stoisk, w tym również gminy Czernice Borowe cieszące się  ogromną popularnością, ze względu na przedstawiony tam dorobek świetlic wiejskich, działających w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, a także produkty spożywcze pochodzące z lokalnych gospodarstw agroturystycznych.

[nggallery id=9]

Wsparcie finansowe dla osób fizycznych rozpoczynających po raz pierwszy samodzielne prowadzenie działalności rolniczej w PROW

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, informuje, że w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, przewidziano wsparcie finansowe dla osób fizycznych rozpoczynających po raz pierwszy samodzielne prowadzenie działalności rolniczej. Celem działania jest stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym poprzez ułatwienie przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Czytaj dalej Wsparcie finansowe dla osób fizycznych rozpoczynających po raz pierwszy samodzielne prowadzenie działalności rolniczej w PROW

WUP w Warszawie wznawia konkurs nr 2/6.1.1/2010 z Poddziałania 6.1.1 “Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” PO KL

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 18 sierpnia br. wznawia konkurs otwarty nr 2/6.1.1/2010 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej…