Terminy Spotkań

„Lider inicjatyw lokalnych – aktywność nie boli”, grupa I: 8:00-12:45, gr. II 13:00-17:45

–         29.10.

–         30.10.

–         7.11.

–         8.11.

–         04.12.

Uczestnicy projektu poprzez obecność i aktywność na szkoleniu mogą dostrzec obszary zmiany społecznej, a jednocześnie rozwinąć styl liderski poprzez trening kompetencji emocjonalnych, budowanie własnej motywacji do działania i budowanie zaufania w grupie. Ponadto mogą nauczyć się rozpoznawania sytuacji, oceny realności zaangażowania otoczenia, budowania i zarządzania zespołem, dynamiki rozwoju grupy, motywowania współpracowników, a także planowania i realizacji inicjatyw. Szkolenie zostanie podzielone na 3 moduły:

  1. “Sołtys jako lider społeczności lokalnej”, w którym to uczestnicy omówili zadania sołtysa oraz kompetencje niezbędne do ich realizacji.
  2. Diagnoza lokalna jako narzędzie badania potrzeb społecznych – uczestnicy poznali niezbędne metody i narzędzia służące przygotowaniu diagnozy.
  3. Współpraca w środowisku lokalnym – nauka komunikacji społecznej poprzez pokazanie ukazanie narzędzi i metod w skutecznym prowadzeniu komunikacji.

LIDER Inicjatyw Lokalnych

Informujemy, iż od września 2018 roku Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie realizuje projekt pn. „Lider inicjatyw lokalnych” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018. Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców gminy Czernice Borowe w zakresie rozwoju wolontariatu i partycypacji obywatelskiej poprzez podniesienie kompetencji 40 liderów społecznych i 5 organizacji pozarządowych. Uczestnicy projektu to osoby zamieszkujące teren gminy Czernice Borowe, w tym sołtysi poszczególnych sołectw oraz przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych.

Udział w projekcie pomoże podnieść stan wiedzy i kompetencji w zakresie rozwoju wsi. Dzięki udziałowi w projekcie można wzmocnić swoją rolę w społeczeństwie, poznać m.in. model współpracy międzysektorowej i zwiększyć wiedzę nt. pozyskiwania środków zewnętrznych, co pozwoli skuteczniej działać na rzecz społeczności lokalnej.

W ramach działań projektowych, proponujemy:

  • cykl szkoleń podnoszących kompetencje obywatelskie:
  • Rola i zadania lidera
  • Komunikacja interpersonalna
  • nagrody oraz granty dla sołectw (na które przeznaczymy aż 16500 zł !)
  • animację wśród społeczności lokalnej i jej aktywizację
  • imprezy i działania promujące wolontariat
  • wydanie broszury z zestawem informacji dla sołtysów

Czas trwania projektu: 01.09.2018r. – 31.08.2019r.

„W poszukiwaniu lokalnych smaków”

15 listopada br. Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie zorganizowało w Grudusku spotkanie kulinarne w ramach projektu „W poszukiwaniu lokalnych smaków ” zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Ponad 30 pań z ( z gm. Czernice Borowe, Grudusk i Opinogóra Górna) uczestniczyło w warsztatach kulinarnych, które poprowadziła pani Ewa Mitowska właścicielka gospodarstwa agroturystycznego z Seroczyna, laureatka wielu konkursów kulinarnych. Podczas spotkanie panie z dużym zaangażowaniem przygotowały faszerowanego szczupaka, galantynę z kurczaka, sałatkę. Podczas spotkania kulinarnego panie miały okazję do porozmawiania na temat potraw kulinarnych, wymiany doświadczeń, własnych spostrzeżeń. Panie z Opinogóry Górnej częstowały koleżanki z sąsiednich gmin przygotowanymi własnej roboty ciasteczkami. Spotkanie zakończyło się wspólną degustacją potraw. Kolejne spotkania przed uczestnikami to warsztaty z poszukiwania produktu tradycyjnego oraz rejestracja i tworzenie produktów lokalnych, tradycyjnych.

Czytaj dalej „W poszukiwaniu lokalnych smaków”

,,Aktywni i wykwalifikowani straży” w szkole uczą udzielać pierwszej pomocy

W piątek 20 października 2017 roku z rana w Szkole Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych pojawili się strażacy. Nigdzie co prawda się nie paliło, ale wspaniali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicach Borowych potrafią nie tylko gasić pożary, ale również udzielać różnej pomocy. I właśnie swoimi umiejętnościami i doświadczeniem z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zechcieli podzielić się z uczniami klasy piątej. Panowie strażacy: Mirosław Nałęcz, Damian Trojanowicz i Łukasz Kobyliński zaprezentowali nowoczesny sprzęt do ratownictwa medycznego, którym posługują się w  swojej pracy. Zademonstrowali w jaki sposób oni przeprowadzają resuscytację osoby poszkodowanej nieprzytomnej i nie oddychającej. Pokazali na fantomie jak zwykli ludzie – nawet dzieci mogą wykonać resuscytację i uratować czyjeś życie. Uczniowie z dużym zainteresowaniem obserwowali, a później sami ćwiczyli stosując się do wskazówek strażaków. Panie: Katarzyna Rudna i Małgorzata Zberowska –  pracujące w straży demonstrowały jak ułożyć poszkodowanego w bezpiecznej pozycji i pomagały uczniom przećwiczyć tę umiejętność praktycznie. Dla uczniów była to niezwykła lekcja, bo prowadzona przez strażaków, a nauczycielom było niezwykle miło gościć i podziwiać swoich  niedawnych absolwentów – panią Małgorzatę i pana Łukasza. Bardzo serdecznie dziękujemy strażakom za to spotkanie.