Układy tańca współczesnego

Zajęcia taneczne w Czernicach Borowych realizowane w dwóch grupach w ramach projektu „Przez taniec, muzykę i teatr do rozwoju ruchowo – intelektualnego dzieci.” projekt dotowany ze środków Fundacji PZU  i realizowany przez Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w partnerstwie ze szkołami z terenu gminy Czernice Borowe.

Spotkanie wigilijne

Okres Bożego Narodzenia to czas niezwykły i wyjątkowy. W tym wyjątkowym dniu zorganizowano spotkanie międzypokoleniowe. Podczas którego można było posłuchać kolęd w wykonaniu grupy Seniorów, kiermasz obóz i dekoracji bożonarodzeniowych dodał magii temu wieczoru.  Swój pierwszy występ zaprezentowała grupa wokalna Głosiki – zespół wokalny działający przy Czernickim Stowarzyszeniu   Aktywnych Społecznie w ramach projektu ,,Poprzez taniec muzykę i teatr do rozwoju intelektualnego dzieci”  projekt dotowany przez Fundację PZU.  Goście, władze lokalne, rodzice byli zachwyceni odkrytymi talentami muzycznymi. Na spotkaniu wigilijnym dzielono się opłatkiem składając sobie życzenia bożonarodzeniowe oraz wspólną wigilia, gdzie potrawy zostały wykonane przez samych uczestników projektu ,,Wspólny cel – społeczna integracja międzypokoleniowa” projekt współfinansowany w ramach programu ASOS na lata 2014-2020.

Zajęcia wokalne w Chojnowie

W każdą środę odbywają się warsztaty wokalne dla dzieci z terenu Gminy czernice Borowe dzięki dofinansowaniu z Fundacji PZU Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie może realizować projekt dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia pomagają dzieciakom rozwinąć umiejętność posługiwania się głosem, zgodnie z fizjologią aparatu głosowego, na poziomie mowy i śpiewu. Śpiew jest bowiem przedłużeniem poprawnej wymowy. Warsztaty przyczynią się ponadto do korekty wad wymowy i korekty emisji głosu. Podczas zajęć jest możliwość konsultacji z emisji głosu, dykcji i śpiewu klasycznego z instruktorem śpiewu. W oparciu o zasady klasycznej emisji głosu, uczestnicy poznają zasady prawidłowego wydobywania dźwięku – w mowie i śpiewie – poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia wokalne, oddechowe i dykcyjne.

Impreza integracyjna

Na początku realizacji projektu została zorganizowana impreza integracyjna dla wszystkich uczestników projektu  ,,Poprzez taniec muzykę i teatr do rozwoju intelektualnego dzieci”  projekt dotowany przez Fundację PZU.  Z zakupionych produktów kulinarnych rodzice przygotowali poczęstunek i słodkości dla najmłodszych.W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządu Gminy Czernice Borowe,  Radni , zarząd stowarzyszenia, wychowawcy. Wsparcia technicznego i organizacyjnego udzieli nam wolontariusze, partnerzy projektu. Dzieci zaprezentowały pierwsze układy taneczne za co otrzymały głośne brawa od publiczności. Podczas spotkania były prowadzone zabawy integracyjne, konkursy, malowanie buziek. Działanie to bardzo pozytywnie wpłynęło na uczestników projektu, oraz rodziców, wychowawców, którzy bardzo dziękowali za organizację przedsięwzięcia.

Czytaj dalej Impreza integracyjna

Konferencja pt. „Obrót produktami tradycyjnymi i lokalnymi”

W dniu 10 października 2016 r. o godzinie 9.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicach Borowych odbyła się konferencja pt. „Obrót produktami tradycyjnymi i lokalnymi”. W ramach projektu pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Projekt ten jest realizowany we współpracy z Gminą Czernice Borowe, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Lokalną Organizacją Turystyczną Północnego Mazowsza, Fundacją Edukacyjną –Sportową Regeneracyjną oraz Gminna Biblioteka Publiczną. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gospodarstw agroturystycznych oraz organizacji pozarządowych z ościennych gmin tj. Krasę, Regimin, Grudusk oraz Przasnysz i Czernice Borowe. Spotkaniu towarzyszył również rękodzieło ludowe, wykonane przez twórców ludowych oraz degustacja potraw lokalnych.
Uroczystego otwarcia seminarium dokonał pan Wojciech Brzeziński – Wójt Gminy Czernice Borowe, który już na samym początku wyraził zadowolenie z organizacji takiej konferencji w jego gminie, oraz z obecności prelegentów jak również przybyłych gości. Na początku konferencji została przedstawiona organizacja-Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie uczestnikom konferencji. Miało to na celu zapoznanie z działalnością oraz potrzebą pokazania kim jesteśmy. O stowarzyszeniu, o programach zrealizowanych, będących w realizacji i przyszłościowych stowarzyszenia opowiedział pani Justyna Kołcon- Rogowska członek zarządu.
Magdalena Bukowska – koordynator projektu zaprezentowała cele, rezultaty, przedsięwzięcia „ Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”, którego celem jest upowszechnianie produktów lokalnych i regionalnych. W ramach projektu planowane jest wyszukanie produktu lokalnego. Wspomniano również o wyjeździe studyjnym do gminy Cegłów.
W prezentacje włączyła się także Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów pani Maria Sobieraj, która opowiedziała o czernickich pierogach, o przygotowanej degustacji przez koło, oraz wystawców.
Kolejnym punkt seminarium poprowadziła pani Izabella Byszewska reprezentująca Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Rozwinęła temat jak rozpoznawać i wybierać produkty tradycyjne jak wyszukiwać produkty regionalne i tradycyjne w swoim regionie. Opowiedziała jak zgodnie z przepisami upowszechniać produkty i je sprzedawać, przedstawiła projekt nowych rozwiązań prowadzonych, jak wygląda wsparcie finansowe dla producentów produktów regionalnych i tradycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W dalszej części spotkania głos zabrał pan Krzysztof Zaniewski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Przybliżył procedurę postępowanie w celu umieszczenia produktu na Liście Produktów Tradycyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz korzyści związane z rejestracją produktów tradycyjnych.
Kolejnym punktem było przedstawienie przez Wójt Gminy rozwoju turystyki na terenie gminy oraz szans jakie widzi gmina w promocji dziedzictwa kulinarnego. Koło Emerytów i Rencistów przygotowało prezentacje kulinarną m.in.: powidła, keczup z dyni, ciastka, ciasta, żurek, nalewki, masło z ziołami, przetwory z owoców i warzyw, pierogi, chleb, smalec, faworki i wiele innych produktów. Natomiast Koło Gospodyń Wiejskich z Gruduska przygotowało tzw. kartoflaka, panie słyną w swojej gminie z organizacji świętą pieczonego ziemniak. Państwo Agnieszka i Marek Zalewscy zaprezentowali przetwory mleczarskie: twarogi i ser. Wyroby z Pawłowa są znane w regionie i bardzo cenione, za które Państwo Zalewscy co roku otrzymują liczne nagrody oraz wyróżnienia m.in. Laury Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Przykład dobrych praktyk przedstawiła Pani Halina Sokołowska ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz, która opowiedziała uczestnikom konferencji jak wygląda w ich gminie praca nad wypromowaniem produktów lokalnych. Wspomniano o rejestracji produktu na listę produktów tradycyjnych m.in. o tradycji i metodach wytwarzania marmolady z antonówek. Wspomniano, również o innych produktach lokalnych m.in. czerninie z Mchowa, oraz o zamiarze publikacji zbieranych przepisów przez mieszkańców gminy. Pani Halina podkreśliła że przepisy od pokoleń są te same tylko trzeba się zastanowić i przypomnieć jak dawniej je robiono w naszym regionie, warto tez rozmawiać ze starszymi mieszkańcami, którzy to pamiętają.
Następnie panel dyskusyjny otworzył koordynator projektu, głos zabrał pan Wójt Gminy który przeprowadził dyskusje z gośćmi. Podziękował wszystkim gościom za przybycie i przyjęcie zaproszenia. Podsumowania dokonał koordynator i na tym seminarium zakończono.

„Kultura bliżej nas”

Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie dzięki dofinansowaniu ze strony Fundacji PZU w ramach Programu „PZU z kulturą” – edycja 2016 w okresie od 01.08.2016r. do 31.12.2016r. realizuje projekt „Kultura bliżej nas”. Celem głównym jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury, w szczególności kultury tzw. wysokiej 25 aktywnym wolontariuszom uczestniczącym w życiu organizacji -dzieciom i młodzieży z terenu wiejskiej gm. Czernice Borowe oraz grupie wychowanków z placówki opiekuńczo-wychowawczej ,,Nasze Dzieci” w Czernicach Borowych  w wieku od 6 do 14 lat uczęszczających do szkół w gm. Czernice Borowe.

Projekt polega na organizacji dwóch kulturalno-edukacyjnych wyjazdów z przewodnikiemi lekcjami edukacyjnymi, spektaklami teatralnymi m.in. do Warszawy i Olsztyna.

W programie wycieczki do Warszawy znajdzie się zwiedzanie miejsc kultury   mi.n.

Muzeum Narodowego w Warszawie, (zwiedzanie z przewodnikiem, lekcje muzealne). Pałac Kultury i Nauki (wjazd na taras widokowy na panoramę Warszawy), Łazienki Królewskie, lekcje przyrodnicze, obejrzenie sztuki teatralnej w Teatrze Wielkim.

Drugi wyjazd to spotkanie z kulturą w Olsztynie. Dzieci wezmą udział w lekcji teatralnej w czasie której poznają kulisy pracy w teatrze, obejrzą także sztukę teatralną. Odwiedzą  Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, gdzie zaplanowany będzie udział w lekcji pt. Mikołaj Kopernik – mieszkaniec olsztyńskiego zamku, oraz spacer ulicami starówki. Odwiedzą także Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, gdzie atrakcji nie zabraknie.

Rok 2016 jest ogłoszony czasem sienkiewiczowskimi, w związku z tym na szlaku naszej podróży do miejsc kultury nie może zabraknąć edukacji w tym kierunku. Chcemy pokazać dzieciom kulturę i historię ojczyzny.

Uczestnictwo w projekcie będzie dla dzieci okazją do nabycia umiejętności właściwych zachowań w różnych miejscach kultury, oraz docenienia pracy ludzi kultury.

Dzieci będą miały zapewnione: bilety wsypu, ubezpieczenie, obiad w restauracji.

Projekt zakończy się wystawieniem sztuki teatralnej przez dzieci zainspirowane sztuką, kulturą pod czas kiermaszu świątecznego.
Informacji dodatkowych udziela: Magdalena Bukowska –koordynator  projektu

tel. 23-674-60-4,  e-mail: czernickiestowarzyszenieas@wp.pl

Projekt został sfinansowany przez: