Podsumowanie projektu

Dzięki dofinansowaniu dla stowarzyszenia ze strony Fundacji PZU w ramach Programu ,,Z Fundacją PZU po lekcjach” w okresie od września 2016 r. do końca czerwca 2017 r. dzieci z terenu gminy Czernice Borowe miały szanse na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z tańca oraz wokalu. Dzięki ogromnemu wsparciu i zaangażowaniu wielu osób i instytucji powstały 4 grupy taneczne oraz jedna wokalna. Stroje zostały sfinansowane dzięki wsparciu Fundacji PZU, Gminy Czernice Borowe oraz rodziców.

Strażak – drwal

Na zakończenie zajęć z kursu pilarz drwal zostało zorganizowane ognisko z pieczeniem kiełbasek  i  spotkanie podsumowujące w Chojnowie w otoczeniu dworu Stanisława Chełchowskiego.

Kolejnym zaplanowanym działaniem w ramach projektu ,,Aktywni i wykwalifikowani straży” zarówno grupy uczestników z kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy jak i z kursu pilarz drwal,  będzie organizacja wspólnie w sierpniu br. pikniku pod hasłem  ,,I ty możesz udzielić pierwszej pomocy”.

Międzypowiatowy Festiwal Piosenki “Talenty 2017”

22 maja 2017 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych wzięliśmy udział w I Międzypowiatowym Festiwalu Piosenki „Talenty 2017” zorganizowanym przez Akademickie Centrum Kształcenia przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Mławie. Pomysłodawcą i opiekunem festiwalu był pan Paweł Stawiński, wokalista, pianista, uczestnik wielu show, w tym również „Mam talent”. Impreza rozpoczęła się krótkim koncertem – Paweł Stawiński zaśpiewał piosenkę, którą zdobył sobie serca jurorów „Mam talent” oraz tysięcy fanów w całym kraju.

Czytaj dalej Międzypowiatowy Festiwal Piosenki “Talenty 2017”

,,Aktywni i wykwalifikowani strażacy”

Podczas zajęć praktycznych wykonywanych pilarkami mechanicznymi do ścinki drzew uczestnicy kursu poznali m.in.:

Techniki ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych

Ścinkę drzew trudnych oraz obalanie złomów i wywrotów

Technikę przerzynki kłód i dłużyc

Technikę okrzesywania drzew ściętych

Wykorzystywania surowca drzewnego, manipulacja i sortymentacja.

IV Festiwal Piosenki Dziecięcej w Przasnyszu

25 kwietnia w MDK odbył się IV Festiwal Piosenki Dziecięcej w Przasnyszu dwie uczestniczki zespołu wokalnego ,,Głosiki” który działa przy Czernickim Stowarzyszeniu Aktywnych Społecznie dzięki dotacji Fundacji PZU w ramach projektu „Przez taniec, muzykę i teatr do rozwoju ruchowo- intelektualnego dzieci.” Reprezentowały  Szkołę Podstawową z Czernic Borowych zdobywając

w następujących kategoriach nagrody:

Klasy I-III
I miejsce – Wiktoria Żelarzewska

Klasy IV-VI
I miejsce – Julia Marcińczyk

Serdecznie gratulujemy!

Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

W kwietniu rozpoczął się kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach projektu pt. ,,Aktywni i wykwalifikowani strażacy! współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przez Ministerstwo Pracy Rodziny i Polityki Społecznej. Kurs  będzie realizowany w okresie od 1 kwietnia 2017r.  do 31 maj 2017r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu. Realizatorem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicach Borowych. W kursie bierze udział 20 strażaków zrzeszonych w Ochotniczych Strażach Pożarnych z Gminy Czernice Borowe. Zajęcia odbywają się w weekendy,  prowadzone są w wymiarze 66 godzin zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r., Nr 60,  poz. 408). Kurs kończy się egzaminem  państwowym i uzyskaniem tytułu Ratownika.

Czytaj dalej Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy