Kolejne spotkanie z sołtysami

10 maja 2019 r. odbyło się spotkanie z sołtysami z gminy Czernice Borowe, podczas którego przekazane zostały środki na realizację inicjatyw zaplanowanych w ramach prowadzonego przez Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie projektu „Lider inicjatyw lokalnych”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018. Na wnioski o dofinansowanie inicjatyw składane przez przedstawicieli sołectw przyznano kwotę o łącznej wysokości 13.500,00zł. Dodatkowo, najbardziej aktywne sołectwa, w ramach nagrody otrzymają bon, który będą mogły przeznaczyć na niezbędne zakupy np. do świetlic wiejskich .

Wszyscy obecni zostali poinstruowani w zakresie rozliczenia inicjatywy oraz sporządzenia krótkiego sprawozdania z wydarzenia. Szereg przedsięwzięć odbędzie się na przestrzeni kolejnych dwóch miesięcy, z czego pierwsze już w najbliższy weekend.

Do zobaczenia!

Sołectwo z inicjatywą lokalną

W ostatnim czasie, tj. 03.04.2019 r. Zarząd Czernickiego Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie spotkał się w celu oceny wniosków o dofinansowanie inicjatyw zaplanowanych  w ramach projektu „Lider inicjatyw lokalnych” realizowany w ramach środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Łącznie do Stowarzyszenia wpłynęło 19 wniosków, jednak zgodnie z regulaminem dofinansowania inicjatyw, wsparcie otrzymało jedynie 15 z nich. Głównym kryterium przy wyborze zgłoszonych pomysłów, był fakt, czy w ramach inicjatywy zaangażowana będzie społeczna aktywność, bezinteresowność i umiejętność pracy zespołowej. Dodatkowo Komisja Konkursowa brała pod uwagę innowacyjność, kreatywność, dbałość o zachowanie dziedzictwa narodowego oraz zaangażowanie w działania na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa.

Na realizację inicjatyw komisja oceniająca przyznała łącznie 13 500,00zł, a więc po 900 zł na każde z 15 sołectw. Dofinansowanie otrzymają następujące sołectwa: Zberoż, Grójec, Nowe Czernice, Węgra, Czernice Borowe, Kownaty, Miłoszewiec, Pawłówko, Borkowo Falenta, Kosmowo, Kadzielnia, Rostkowo, Obrębiec, Zembrzus Wielki, Chojnowo.

Wśród zaakceptowanych wniosków można znaleźć pomysły na imprezy plenerowe organizowane m.in. w ramach Dnia Dziecka, Nocy Świętojańskiej czy Rodzinne muzykowanie. Odbędą się także spotkania integracyjno-zdrowotne, warsztaty kulinarne, międzypokoleniowy turniej piłki nożnej, a także rajd rowerowy połączony z piknikiem sołeckim. Nie zabraknie też inicjatyw uporządkowania placów zabaw i zagospodarowanie terenów wokół świetlic wiejskich, czy też boisk wiejskich, miejsc służących wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców.

Wkrótce inicjatywy zostaną przeprowadzone, zachęcamy więc do śledzenia komunikatów poszczególnych sołectw oraz profilu Czernickiego Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie na facebook’u. Już dziś zachęcamy mieszkańców gminy Czernice Borowe do uczestnictwa w zaplanowanych wydarzeniach!

Tekst: Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie.

Spotkanie z sołtysami z gminy nt. inicjatyw

Z końcem lutego odbyło się spotkanie z przedstawicielami grup inicjatywnych, którzy do Czernickiego Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie złożyli wnioski o dofinansowanie zaplanowanych w ramach projektu „Lider inicjatyw lokalnych” inicjatyw. Podczas spotkania omówiony został każdy ze złożonych wniosków, omówiono regulamin przyznawania grantów oraz realizacji pomysłów.

Już wkrótce wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję Oceniającą. Grupa ta wybierze najciekawsze pomysły oraz dokona podziału środków finansowych. Inicjatywy zostaną przeprowadzone do końca czerwca bieżącego roku. O każdej z nich będziemy Państwa informować na bieżąco.

Terminy spotkań

Warsztat „Informacja dla sołtysa” obie grupy razem 8:00-15:00,

–         03.12.

Uczestnicy szkolenia mają możliwość wyrażenia swoich opinii w zakresie dostępu do informacji, mogą też wraz z prowadzącym wypracować listę niezbędnych informacji oraz przygotować materiały, które należy zamieścić w zakładce na stronie internetowej Gminnego Centrum Informacji oraz wydrukować.