Informacja o naborze dokumentów rekrutacyjnych do II edycji projektu ”Kierunek – Własna Firma II”

W dniach 16-27 stycznia 2012 r., w godz. 8-15 będzie odbywał się nabór w ramach II edycji projektu “Kierunek – Własna Firma II”.
Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, ul. Ciołka 10A w pok. 408 (IVpiętro). Regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie www.wup.mazowsze.pl oraz w Biurze Projektu od 7 października 2011 r.
>>> Regulamin rekrutacji wraz z dokumentami rekrutacyjnymi do projektu „Kierunek – Własna Firma II”