Kolejne spotkanie z sołtysami

10 maja 2019 r. odbyło się spotkanie z sołtysami z gminy Czernice Borowe, podczas którego przekazane zostały środki na realizację inicjatyw zaplanowanych w ramach prowadzonego przez Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie projektu „Lider inicjatyw lokalnych”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018. Na wnioski o dofinansowanie inicjatyw składane przez przedstawicieli sołectw przyznano kwotę o łącznej wysokości 13.500,00zł. Dodatkowo, najbardziej aktywne sołectwa, w ramach nagrody otrzymają bon, który będą mogły przeznaczyć na niezbędne zakupy np. do świetlic wiejskich .

Wszyscy obecni zostali poinstruowani w zakresie rozliczenia inicjatywy oraz sporządzenia krótkiego sprawozdania z wydarzenia. Szereg przedsięwzięć odbędzie się na przestrzeni kolejnych dwóch miesięcy, z czego pierwsze już w najbliższy weekend.

Do zobaczenia!