Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

W kwietniu rozpoczął się kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach projektu pt. ,,Aktywni i wykwalifikowani strażacy! współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przez Ministerstwo Pracy Rodziny i Polityki Społecznej. Kurs  będzie realizowany w okresie od 1 kwietnia 2017r.  do 31 maj 2017r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu. Realizatorem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicach Borowych. W kursie bierze udział 20 strażaków zrzeszonych w Ochotniczych Strażach Pożarnych z Gminy Czernice Borowe. Zajęcia odbywają się w weekendy,  prowadzone są w wymiarze 66 godzin zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r., Nr 60,  poz. 408). Kurs kończy się egzaminem  państwowym i uzyskaniem tytułu Ratownika.