LIDER Inicjatyw Lokalnych

Informujemy, iż od września 2018 roku Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie realizuje projekt pn. „Lider inicjatyw lokalnych” dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018. Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców gminy Czernice Borowe w zakresie rozwoju wolontariatu i partycypacji obywatelskiej poprzez podniesienie kompetencji 40 liderów społecznych i 5 organizacji pozarządowych. Uczestnicy projektu to osoby zamieszkujące teren gminy Czernice Borowe, w tym sołtysi poszczególnych sołectw oraz przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych.

Udział w projekcie pomoże podnieść stan wiedzy i kompetencji w zakresie rozwoju wsi. Dzięki udziałowi w projekcie można wzmocnić swoją rolę w społeczeństwie, poznać m.in. model współpracy międzysektorowej i zwiększyć wiedzę nt. pozyskiwania środków zewnętrznych, co pozwoli skuteczniej działać na rzecz społeczności lokalnej.

W ramach działań projektowych, proponujemy:

  • cykl szkoleń podnoszących kompetencje obywatelskie:
  • Rola i zadania lidera
  • Komunikacja interpersonalna
  • nagrody oraz granty dla sołectw (na które przeznaczymy aż 16500 zł !)
  • animację wśród społeczności lokalnej i jej aktywizację
  • imprezy i działania promujące wolontariat
  • wydanie broszury z zestawem informacji dla sołtysów

Czas trwania projektu: 01.09.2018r. – 31.08.2019r.