,,Obrót produktami tradycyjnymi i lokalnymi”

Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie we współpracy z partnerami w dniu 5 października 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Chojnowie zorganizowało konferencję pt. ,,Obrót produktami tradycyjnymi i lokalnymi” w ramach projektu pt. ,,W poszukiwaniu lokalnych smaków” zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wykład na temat promocji i sprzedaży produktu tradycyjnego i lokalnego poprowadzi pan Krzysztof Zaniewski pracownik – Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Warszawie. Informację na temat możliwości finansowania działań społeczno-kulturalnych w ramach programu PROW na lata 2014-2020 przedstawiła pani Anna Kienik -Prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ,,Północne Mazowsze” Wykład na temat produktów z ula w kuchni i w aptece jako sposób na ciekawą i oryginalną ofertę lokalną oraz dobre praktyki pszczelarstwa –poprowadzi pan Marek Dudek -Prezes Zarządu Stowarzyszenia sympatyków pszczelarstwa “NASZE PSZCZOŁY” Podczas spotkania prezentowane były stoiska produktów lokalnych i potraw kulinarnych, ciast, przetworów i wiele innych produktów uczestników projektu z gm. Czernice Borowe, Grudusk i Opinogóry Górnej. Konferencja była okazją do spotkania się sympatyków pszczelarstwa jak również osób z kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych promujących dziedzictwo kulinarne w swoich gminach. Jest to już druga konferencją jaką zorganizowało stowarzyszenie w zakresie promocji produktów.