Ocalić od zapomnienia

logop

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. Ocalić od zapomnienia

realizowana przez Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” – mały projekt

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W związku z realizacją projektu, poszukujemy dostawcy następujących towarów:

  • 4 mundurów pruskich z oporządzeniem dla sekcji pruskiej,
  • 4 mundurów polskich z oporządzeniem dla sekcji polskiej,
  • oporządzenia dla sekcji carskiej,
  • replik broni Mauser,
  • repliki karabinu maszynowego.

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Beneficjenta 06-300 Przasnysz, ul. Piłsudskiego 107, pod numerem telefonu 23 674-62-15, wew. 31 lub e-mail: pshoprzasnysz@gmail.com.

/-/ Anna Bednarska

Skarbnik PSHO