Od 1 czerwca 2012r. ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą na swoich gruntach posadzić las

Polska, znajduje się w grupie państw europejskich o największej powierzchni lasów – około 9,3 mln ha. Wyprzedzają nas w tym rankingu jedynie Szwecja, Finlandia, Francja i nieznacznie Niemcy oraz Ukraina. Pojawiła się możliwość zwiększenia powierzchni lasów w naszym kraju, ponieważ od 1 czerwca do 31 lipca br. Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa przyjmuje od rolników, wnioski o przyznanie pomocy na zalesienie gruntów rolnych jak i tych nie użytkowanych rolniczo. Wsparcie takie udzielane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Chodzi o to, aby pomóc tym rolnikom, którzy gospodarują na słabych jakościowo glebach i nie osiągają zadowalających plonów lub np. zrezygnowali z prowadzenia upraw, bowiem nie opłacało im się to ekonomicznie. Rezygnując z prowadzenia działalności rolniczej na takich gruntach i sadząc tam las, mogą liczyć na otrzymywanie wsparcia finansowego z ARiMR. Agencja udziela pomocy na zalesienie gruntów rolnych jak i gruntów innych niż rolne. Warunki, niezbędne dokumenty do uzyskanie pomocy, jak i kwoty wsparcia są zróżnicowane w zależności od tego, czy rolnik zamierza zalesić grunty rolne czy grunty inne niż rolne.

Warunki przyznawania pomocy na zalesianie gruntów rolnych znajdują się na stronie ARiMR: LINK