Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Chojnowie

W dniu 24 lipca 2010 roku miało miejsce uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chojnowo. Było to możliwe dzięki zrealizowaniu przez Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej projektu pn. ,,Renowacja budynku świetlicy wiejskiej  wraz z jej dociepleniem i wyposażeniem we wsi Chojnowo” dofinansowanego w ramach PROW na lata 2007-2017 działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Na uroczystość przybyły władze gminy Czernic Borowych: Wojciech Marek Brzeziński – Wójt Gminy, Bogumiła Cienkus – Sekretarz Gminy, Halina Krupa – Prezes Stowarzyszenia, członkowie stowarzyszenia, Zenon Szczepankowski – Starosta Powiatu Przasnyskiego, Wiesława Krawczyk – Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Ewa Mazurkiewicz – pracownik Urzędu Gminy – osoba, która stworzyła projekt i czuwała nad jego prawidłową realizacją, Wojciech Nosarzewski z małżonką, który zaprojektował obiekt świetlicy, pracownicy Urzędu Gminy w Czernicach Borowych,  Grzegorz Urbański – sołtys Chojnowa, Radni Gminy Czernice Borowe, społeczność lokalna gminy oraz zaproszeni goście. W obecności  zaproszonych gości władze gminy dokonały uroczystego przecięcia wstęgi, złożono podziękowania osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia. W ramach otwarcia świetlicy wiejskiej odbył się występ artystyczny dzieci, zabawa ludowa, wystawa prac świetlic z terenu gminy. W ramach projektu zakupiono scenę mobilną zadaszeniem i oświetleniem, wykonano roboty budowlane: (roboty rozbiórkowe, tynki, malowanie, demontaż instalacji wodno kanalizacyjnej, wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) roboty zewnętrzne: docieplenie ścian budynku, wyprawa elewacyjna, schody zewnętrzne, nawierzchnie z kostki brukowej. Zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskie tj. stoły drewniane – 40 mb 2 krzesła drewniane – 150 szt. Dokonano zabudowy i wyposażenie kuchni w świetlicy. Wartość projektu to 518 497,19zł.

[nggallery id=7]