Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarte konkursy ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2012 roku w obszarze polityka społeczna w następujących Priorytetach: Priorytet 1. Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związanych ze współuzależnieniem od alkoholu; Priorytet 2. Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii; Priorytet 4. Działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Więcej informacji w zakładce “Organizacje pozarządowe” – “Konkursy ofert”.

Informacja o naborze dokumentów rekrutacyjnych do II edycji projektu ”Kierunek – Własna Firma II”

W dniach 16-27 stycznia 2012 r., w godz. 8-15 będzie odbywał się nabór w ramach II edycji projektu “Kierunek – Własna Firma II”.
Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, ul. Ciołka 10A w pok. 408 (IVpiętro). Regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie www.wup.mazowsze.pl oraz w Biurze Projektu od 7 października 2011 r.
>>> Regulamin rekrutacji wraz z dokumentami rekrutacyjnymi do projektu „Kierunek – Własna Firma II”

Doradca rolny informuje

W Gminnym Centrum Informacji w Czernicach Borowych  są przyjmowane (osobiście bądź, telefonicznie) zapisy na kursy zaplanowane w 2012r. tj.:

 1.    Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem programów zwalczania chorób zakaźnych.

 2.    Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

(kurs ważny 5 lat).

Więcej informacji o kursach pod nr tel. 23-674-60-41