Doradca rolny informuje

W Gminnym Centrum Informacji w Czernicach Borowych  są przyjmowane (osobiście bądź, telefonicznie) zapisy na kursy zaplanowane w 2012r. tj.:

 1.    Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem programów zwalczania chorób zakaźnych.

 2.    Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

(kurs ważny 5 lat).

Więcej informacji o kursach pod nr tel. 23-674-60-41

Życzenia Świąteczne

Spokojnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia,

zdrowia,szczęścia osobistego i rodzinnego

oraz wszelkiej pomyślności w nowym 2012 Roku

Życzą Pracownicy GCI Czernice Borowe

Zielona Linia

Celem projektu Zielona Linia jest polepszenie dostępu do usług urzędów pracy oraz modernizacja tych usług, tak abyś mógł szybko
i sprawnie uzyskać do nich dostęp z wykorzystaniem technicznych środków komunikacji.
Udzielamy informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Odpowiadamy na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także z podstawowych zagadnień z Kodeksu pracy.

Wybierając numer 19524, uzyskasz informacje na temat:

  • aktualnych ofert pracy (krajowych i zagranicznych),
  • uprawnień na rynku pracy,
  • dofinansowania działalności gospodarczej,
  • możliwości szkoleń i przekwalifikowań,
  • instrumentów rynku pracy (m.in.: staży, przygotowania zawodowego dorosłych, robót publicznych czy prac interwencyjnych),
  • rekrutacji pracowników,
  • świadczeń z powiatowego urzędu pracy,
  • baz teleadresowych powiatowych urzędów pracy, agencji zatrudnienia, centrów informacji i planowania kariery zawodowej
    i innych.

Jeżeli jesteś pracodawcą – zgłoś zapotrzebowanie na stanowiska pracy, a my zaangażujemy się w wyszukanie ludzi, którzy spełnią wymagane przez Ciebie kryteria.

Kontaktuj się z nami telefonicznie lub przez e-mail, zaglądaj na portal. Bez względu na to, jaką opcję wybierzesz, zawsze dostaniesz pełne i aktualne informacje.

Czytaj więcej…

 

Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach miejscem do zdobywania wiedzy!

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do bezpłatnego korzystania z możliwości CKNONW w Czernicach Borowych, oraz podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez bogatą ofertę edukacyjną. Centrum dysponuje 67 kursami w tym 32 ścieżkami szkoleniowymi potwierdzonymi egzaminem. Informujemy, że po ukończeniu kursu oraz zdaniu egzaminu online, firma 4system wydaje nieodpłatne zaświadczenia o ukończeniu kursu. Obecnie na platformie e-learingowej zalogowanych jest 174 osoby, które ukończyły łącznie 482 kursy. Mamy nadzieję, że liczba użytkowników tak jak dotychczas będzie rosła.

Więcej informacji na temat rekrutacji i działania centrum mogą
Państwo uzyskać pod nr. tel. 23-674-60-41 lub na stronie
www.centrum.czerniceborowe.pl

Nowy kurs: 67. Podstawy komputera