Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach miejscem do zdobywania wiedzy!

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do bezpłatnego korzystania z możliwości CKNONW w Czernicach Borowych, oraz podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez bogatą ofertę edukacyjną. Centrum dysponuje 67 kursami w tym 32 ścieżkami szkoleniowymi potwierdzonymi egzaminem. Informujemy, że po ukończeniu kursu oraz zdaniu egzaminu online, firma 4system wydaje nieodpłatne zaświadczenia o ukończeniu kursu. Obecnie na platformie e-learingowej zalogowanych jest 174 osoby, które ukończyły łącznie 482 kursy. Mamy nadzieję, że liczba użytkowników tak jak dotychczas będzie rosła.

Więcej informacji na temat rekrutacji i działania centrum mogą
Państwo uzyskać pod nr. tel. 23-674-60-41 lub na stronie
www.centrum.czerniceborowe.pl

Nowy kurs: 67. Podstawy komputera

Rozpocznij własną działalność gospodarczą

Osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej, zapraszamy na spotkanie informacyjne od 17 do 21 października 2011 roku o godz. 10 w ostrołęckiej filii WUP, ul. Poznańska 17.
Spotkania informacyjne odbędą się również:
– 19 października, godz. 10 – Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim, ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki;
– 20 października, godz. 10 – Starostwo Powiatowe w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz;
– 21 października, godz. 10 – Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

W projekcie może wziąć udział osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
– jest mieszkańcem powiatu: ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego, przasnyskiego lub miasta Ostrołęki;
– nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie roku przed przystąpieniem do projektu;
– planuje zarejestrować działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w projekcie oraz kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji kandydatów i kandydatek do Projektu „Załóż firmę z WUP II”, z którymi należy się zapoznać.

W ramach projektu planowane są dwa nabory (październik 2011 r.; styczeń/luty 2012 r.). W ramach każdego naboru zostanie wybrana grupa 39 osób (łącznie 78 osób), które zostaną skierowane na szkolenie i doradztwo ogólne. Wsparcie finansowe w formie podstawowego wsparcia pomostowego i jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości przewidziane jest dla 35 osób wybranych po każdym naborze (łącznie 70 osób).
Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane od 25 do 31 października br. w Biurze Projektu (pokój nr 4 i 9) w siedzibie ostrołęckiej filii WUP w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-15.30.
Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony komputerowo lub ręcznie w sposób czytelny – najlepiej drukowanymi literami. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza rekrutacyjnego z wyjątkiem pól wypełnionych kolorem szarym.
Formularz i załączniki muszą być podpisane, parafowane na każdej stronie (oprócz tych, na których widnieje czytelny podpis), opatrzone datą oraz trwale spięte.

UWAGA
Termin przyjmowania formularzy może zostać skrócony w przypadku przekroczenia limitu 200 sztuk. Skrócenie terminu poprzedzi informacja o zamknięciu rekrutacji umieszczona na stronie internetowej Beneficjenta.

 Formularz rekrutacyjny >>>>

Regulamin >>>>

Dożynki Gminne 2011 – relacja z imprezy

Uroczystości dożynkowe jak co roku rozpoczęto Mszą Świętą. Msza odbyła się w intencji parafian i przybyłych gości, którą celebrował ksiądz Michał Gaszczyński. W czasie mszy oprawę muzyczną sprawowała orkiestra OSP ze Starej Krępy. W darze ołtarza starostowie: P.  Lidia Wilkowska i P.  Jacek Bartołd z miejscowości Żebry przynieśli bochen chleba i płody ziemi. Pani Irena i Hubert Tabaczyński ufundowali świecę i kwiaty. Państwo Czarzaści z Dzielina ufundowali ornat maryjny. Wino – ofiarował Pan przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Stolarczyk, Hostię – Kinga Wilkowska.

Czytaj dalej Dożynki Gminne 2011 – relacja z imprezy

PÓŁKOLONIE

Na terenie Gminy Czernice Borowe organizowane są półkolonie letnie we współpracy ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej,dla dzieci rolników w wieku 7-16 lata, których co najmniej jedno z rodziców jest ubezpieczonych w pełnym zakresie lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Termin realizacji półkolonii: w okresie od 25 lipca do 5 sierpnia  2011 r. (10 dni  po 6 h dziennie)

Miejsce półkolonii: wypoczynek zostanie zorganizowany w obiekcie świetlicy wiejskiej w Obrębcu z zapleczem sportowo rekreacyjnym.

 

W ramach organizowanych półkolonii letnich dzieci będą miały zapewnioną:

-mini wyprawkę szkolną (m.in. plecak, przybory szkolne)

-opiekę  kadry pedagogicznej

-2 posiłki (w tym obiad)

-zapewniony dowóz  dzieci do Obrębca z oddalonych miejscowości

-Program kulturalno-oświatowy (w tym wycieczki, zajęcia sportowe, plastyczne, teatralne).

– Na czas trwania półkolonii ubezpieczenie NW.

-Półkolonie zakończą się piknikiem rodzinnym.

W razie potrzeby będzie zapewniona opieka medyczna – pielęgniarka.

 

Informacje dodatkowe udziela i przyjmuje zapisy: w Gminnym Centrum Informacji w Czernicach Borowych Pani Magdalena Bukowska Tel. 23-674-60-41 oraz

Kierownik półkolonii: Pani Sylwia Suchodolska-Jakóbiak Szkoła Podstawowa w Rostkowie  tel. 510 195 946

Zapisy przyjmowane są do  14 lipca do godz. 15:00

Liczba miejsc: 50 osób.

Odpłatność uczestników to: 30,00  zł

 

Część kosztów półkolonii pokrywa również Gmina Czernice Borowe oraz Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie Urzędu Gminy i w GCI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE >>>