Warsztaty wokalne

W okresie od sierpnia do września 2017 r. Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie w ramach projektu ,, Dziadku, opowiedz czy tak było jak pisał poeta” zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Samorządu Województwa Mazowieckiego zorganizowało w świetlicy wiejskiej w Chojnowie 10 dwugodzinnych spotkań wokalnych. Celem warsztatów było propagowanie historii, postaw patriotycznych popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, zainteresowano dziedzictwem kulturowym m.in. pieśnią, religią, tradycją i obyczajami poprze przygotowanie i w efekcie zorganizowanie Spotkania z programem słowo-muzycznym nawiązującym do pieśni patriotycznych.

Czytaj dalej Warsztaty wokalne

,,Obrót produktami tradycyjnymi i lokalnymi”

Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie we współpracy z partnerami w dniu 5 października 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Chojnowie zorganizowało konferencję pt. ,,Obrót produktami tradycyjnymi i lokalnymi” w ramach projektu pt. ,,W poszukiwaniu lokalnych smaków” zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wykład na temat promocji i sprzedaży produktu tradycyjnego i lokalnego poprowadzi pan Krzysztof Zaniewski pracownik – Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Warszawie. Informację na temat możliwości finansowania działań społeczno-kulturalnych w ramach programu PROW na lata 2014-2020 przedstawiła pani Anna Kienik -Prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ,,Północne Mazowsze” Wykład na temat produktów z ula w kuchni i w aptece jako sposób na ciekawą i oryginalną ofertę lokalną oraz dobre praktyki pszczelarstwa –poprowadzi pan Marek Dudek -Prezes Zarządu Stowarzyszenia sympatyków pszczelarstwa “NASZE PSZCZOŁY” Podczas spotkania prezentowane były stoiska produktów lokalnych i potraw kulinarnych, ciast, przetworów i wiele innych produktów uczestników projektu z gm. Czernice Borowe, Grudusk i Opinogóry Górnej. Konferencja była okazją do spotkania się sympatyków pszczelarstwa jak również osób z kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych promujących dziedzictwo kulinarne w swoich gminach. Jest to już druga konferencją jaką zorganizowało stowarzyszenie w zakresie promocji produktów.

Czytaj dalej ,,Obrót produktami tradycyjnymi i lokalnymi”

Patriotyczne spotkanie “Dziadku, opowiedz, czy tak było jak pisał poeta”

27 września 2017 r. w chojnowskim dworze obyło się Patriotyczne spotkanie -międzypokoleniowe w ramach projektu “Dziadku, opowiedz, czy tak było jak pisał poeta” zadanie dofinansowane ze środków  pochodzących z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Celem projektu było kształtowanie postawy patriotycznej wśród młodego pokolenia.

W pierwszej części spotkania grupa delegatów złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym w Czernicach Borowych. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych żołnierzy.  Następnie dalsze uroczystości obyły się w odrestaurowanym dworze w Chojnowie gdzie:

-spotkanie było prowadzone przez konferansjera który wcześniej przygotował scenariusz przedsięwzięcia oraz wygłosił wykład o historii regionu. Przygotowana dekoracja oraz wypowiedziane słowa konferansjera wprowadziły uczestników spotkania w zadumę ,,Czcimy tutaj pamięć nie tylko tych, którzy odeszli w wojnie, ale i tych którzy dali przykład jak zwyciężać mamy. Wspominamy tutaj nie tylko cierpienie, krew, martyrologię, ale też kunszt dowódczy i poświęcenie żołnierzy, którzy w niejednej potyczce i niejednej bitwie wykazali swoją wyższość poprzez świadomość celu, odniesienie do miłości ojczyzny tj. Stanisław Sosabowski (1892-1967) – polski generał z okresu II wojny światowej, dowódca Samodzielnej Brygady Spadochronowej, jeden z uczestników operacji “Market Garden” i walk o Arnhem.

Podkreślił także że należy przypominać codziennie co znaczą słowa Bóg, Honor, Ojczyzna.

Czytaj dalej Patriotyczne spotkanie “Dziadku, opowiedz, czy tak było jak pisał poeta”

Wizyta studyjna w Seroczynie

Uczestnicy projektu pt. ,,W poszukiwaniu lokalnych smaków” zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Samorządu Województwa Mazowieckiego  we wrześniu odwiedzili gospodarstwo pani Ewy Mitowskiej położone we wsi Seroczyn na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Pani Ewa w sierpniu br. zarejestrowała Amoniaczki na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Amoniaczki to kruche, deserowe ciasteczka wypiekane w domach na pograniczu Mazowsza i Podlasia od kilku pokoleń.

Czytaj dalej Wizyta studyjna w Seroczynie

Rekonstrukcja bitwy pod Mława

Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie zorganizowało wyjazd w  dniu 26 sierpnia 2017 r. na X rekonstrukcję bitwy pod Mława, w ramach projektu ,,Dziadku opowiedz czy tak było jak pisał poeta” zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Udział zadeklarowało tylko 36 osób które pojechało na pole bitwy w Uniszkach Zawadzkich w tym osoby bezpośrednio uczestniczące w projekcie + osoby zainteresowane z gminy Czernice Borowe. Uczestnicy wyjazdu złożyli hołd pod pomnikiem Piechura w Uniszkach Zawadzkich.

Czytaj dalej Rekonstrukcja bitwy pod Mława

Kolejny kulinarny sukces gminy Czernice Borowe

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzję o wpisaniu czernickich pierogów na listę produktów tradycyjnych podjęło 27 lipca 2017r. po weryfikacji formalnej wniosku Marszałka Województwa Mazowieckiego. Decyzja ta jest etapem finalnym projektu realizowanego jeszcze w 2016 roku pt.,,Cudze chwalcie swego nie znacie sami nie wicie co posiadacie”. Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, którego realizatorem było Czernickie Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie w partnerstwie z Gminą Czernice Borowe i Lokalną Organizacją Turystyczna Północnego Mazowsza.

Czytaj dalej Kolejny kulinarny sukces gminy Czernice Borowe

PROJEKT „E-MOCNI: CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, REALNE KORZYŚCI” ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Czernice Borowe na bezpłatne szkolenia, w celu zwiększenia cyfrowych umiejętności w 9 obszarach e-usług, zamieszczonych w „Ramowym katalogu kompetencji cyfrowych”. Osoby, które dotychczas nie korzystały z możliwości, jakie daje komputer z dostępem do Internetu (np. nie robią przelewów on-line, nie załatwiają spraw urzędowych przez Internet, nie sprawdzają długości oczekiwania na przyjęcie przez lekarza-specjalistę NFZ czy nie biorą udziału w konsultacjach on-line) zdobędą lub zwiększą kompetencje cyfrowe.

Czytaj dalej PROJEKT „E-MOCNI: CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, REALNE KORZYŚCI” ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA!

Podsumowanie projektu

Dzięki dofinansowaniu dla stowarzyszenia ze strony Fundacji PZU w ramach Programu ,,Z Fundacją PZU po lekcjach” w okresie od września 2016 r. do końca czerwca 2017 r. dzieci z terenu gminy Czernice Borowe miały szanse na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z tańca oraz wokalu. Dzięki ogromnemu wsparciu i zaangażowaniu wielu osób i instytucji powstały 4 grupy taneczne oraz jedna wokalna. Stroje zostały sfinansowane dzięki wsparciu Fundacji PZU, Gminy Czernice Borowe oraz rodziców.

Strażak – drwal

Na zakończenie zajęć z kursu pilarz drwal zostało zorganizowane ognisko z pieczeniem kiełbasek  i  spotkanie podsumowujące w Chojnowie w otoczeniu dworu Stanisława Chełchowskiego.

Kolejnym zaplanowanym działaniem w ramach projektu ,,Aktywni i wykwalifikowani straży” zarówno grupy uczestników z kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy jak i z kursu pilarz drwal,  będzie organizacja wspólnie w sierpniu br. pikniku pod hasłem  ,,I ty możesz udzielić pierwszej pomocy”.