Wsparcie finansowe dla osób fizycznych rozpoczynających po raz pierwszy samodzielne prowadzenie działalności rolniczej w PROW

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, informuje, że w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, przewidziano wsparcie finansowe dla osób fizycznych rozpoczynających po raz pierwszy samodzielne prowadzenie działalności rolniczej. Celem działania jest stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym poprzez ułatwienie przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Czytaj dalej Wsparcie finansowe dla osób fizycznych rozpoczynających po raz pierwszy samodzielne prowadzenie działalności rolniczej w PROW

WUP w Warszawie wznawia konkurs nr 2/6.1.1/2010 z Poddziałania 6.1.1 “Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” PO KL

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 18 sierpnia br. wznawia konkurs otwarty nr 2/6.1.1/2010 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej…

Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Chojnowie

W dniu 24 lipca 2010 roku miało miejsce uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chojnowo. Było to możliwe dzięki zrealizowaniu przez Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej projektu pn. ,,Renowacja budynku świetlicy wiejskiej  wraz z jej dociepleniem i wyposażeniem we wsi Chojnowo” dofinansowanego w ramach PROW na lata 2007-2017 działanie Odnowa i Rozwój Wsi. Na uroczystość przybyły władze gminy Czernic Borowych: Wojciech Marek Brzeziński – Wójt Gminy, Bogumiła Cienkus – Sekretarz Gminy, Halina Krupa – Prezes Stowarzyszenia, członkowie stowarzyszenia, Zenon Szczepankowski – Starosta Powiatu Przasnyskiego, Wiesława Krawczyk – Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Ewa Mazurkiewicz – pracownik Urzędu Gminy – osoba, która stworzyła projekt i czuwała nad jego prawidłową realizacją, Wojciech Nosarzewski z małżonką, który zaprojektował obiekt świetlicy, pracownicy Urzędu Gminy w Czernicach Borowych,  Grzegorz Urbański – sołtys Chojnowa, Radni Gminy Czernice Borowe, społeczność lokalna gminy oraz zaproszeni goście. W obecności  zaproszonych gości władze gminy dokonały uroczystego przecięcia wstęgi, złożono podziękowania osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia. W ramach otwarcia świetlicy wiejskiej odbył się występ artystyczny dzieci, zabawa ludowa, wystawa prac świetlic z terenu gminy. W ramach projektu zakupiono scenę mobilną zadaszeniem i oświetleniem, wykonano roboty budowlane: (roboty rozbiórkowe, tynki, malowanie, demontaż instalacji wodno kanalizacyjnej, wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) roboty zewnętrzne: docieplenie ścian budynku, wyprawa elewacyjna, schody zewnętrzne, nawierzchnie z kostki brukowej. Zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskie tj. stoły drewniane – 40 mb 2 krzesła drewniane – 150 szt. Dokonano zabudowy i wyposażenie kuchni w świetlicy. Wartość projektu to 518 497,19zł.

[nggallery id=7]

,,IV NOC ŚWIĘTOJAŃSKA W CZERNICACH BOROWYCH” – podsumowanie imprezy

27 czerwca 2010 roku już po raz czwarty w naszej Gminie odbyła się impreza p.n. “Noc Świętojańska, była ona jednak wyjątkowa nie ze względu na obrzędy związane z Nocą Kupały, lecz dzięki Gminnym Zawodom Sportowo – Pożarniczym które odbyły się na placu szkolnym w Czernicach Borowych – rozpoczynając festyn w naszej Gminie. Do rywalizacji stanęły jednostki OSP z Gminy Przasnysz i Czernice Borowe: Przasnysz, Mchowo, Obrąb, Bogate, Karwacz, Stara Krępa, Leszno, Zawadki, Czernice Borowe, Węgra oraz Rostkowo. Klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco: Gmina Czernice Borowe: 1. Czernice Borowe, 2. Rostkowo, 3. Węgra; Gmina Przasnysz: 1. Mchowo, 2. Karwacz, 3. Obrąb. Zwycięzcy zostali ogłoszeni po zakończeniu zawodów, uroczystości na placu szkolnym i przejściu na plac Zielona Góra. Po wręczeniu nagród jednostkom OSP wszyscy zostali zaproszeni na grochówkę i wspólne biesiadowanie przy grillu. Czas umilały występy szkół: Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych, Gimnazjum w Czernicach Borowych oraz 2 zespołów z sąsiadującego z naszą Gminą Gruduska. Po występach jak co roku odbyły się konkursy dla wszystkich chętnych gości: przeciąganie liny, “spacer na deskach”, wyścig w workach oraz karaoke. Przyciągnęły one wiele osób z których każda otrzymała nagrody za udział. Po konkursach biesiada trwała dalej a czas umilał zespół “Player” z Chojnowa który prowadził zabawę ludową do późnych godzin nocnych.

[nggallery id=6]