Międzypowiatowy Festiwal Piosenki “Talenty 2017”

22 maja 2017 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych wzięliśmy udział w I Międzypowiatowym Festiwalu Piosenki „Talenty 2017” zorganizowanym przez Akademickie Centrum Kształcenia przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Mławie. Pomysłodawcą i opiekunem festiwalu był pan Paweł Stawiński, wokalista, pianista, uczestnik wielu show, w tym również „Mam talent”. Impreza rozpoczęła się krótkim koncertem – Paweł Stawiński zaśpiewał piosenkę, którą zdobył sobie serca jurorów „Mam talent” oraz tysięcy fanów w całym kraju.

Czytaj dalej Międzypowiatowy Festiwal Piosenki “Talenty 2017”

,,Aktywni i wykwalifikowani strażacy”

Podczas zajęć praktycznych wykonywanych pilarkami mechanicznymi do ścinki drzew uczestnicy kursu poznali m.in.:

Techniki ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych

Ścinkę drzew trudnych oraz obalanie złomów i wywrotów

Technikę przerzynki kłód i dłużyc

Technikę okrzesywania drzew ściętych

Wykorzystywania surowca drzewnego, manipulacja i sortymentacja.

IV Festiwal Piosenki Dziecięcej w Przasnyszu

25 kwietnia w MDK odbył się IV Festiwal Piosenki Dziecięcej w Przasnyszu dwie uczestniczki zespołu wokalnego ,,Głosiki” który działa przy Czernickim Stowarzyszeniu Aktywnych Społecznie dzięki dotacji Fundacji PZU w ramach projektu „Przez taniec, muzykę i teatr do rozwoju ruchowo- intelektualnego dzieci.” Reprezentowały  Szkołę Podstawową z Czernic Borowych zdobywając

w następujących kategoriach nagrody:

Klasy I-III
I miejsce – Wiktoria Żelarzewska

Klasy IV-VI
I miejsce – Julia Marcińczyk

Serdecznie gratulujemy!

Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

W kwietniu rozpoczął się kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach projektu pt. ,,Aktywni i wykwalifikowani strażacy! współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przez Ministerstwo Pracy Rodziny i Polityki Społecznej. Kurs  będzie realizowany w okresie od 1 kwietnia 2017r.  do 31 maj 2017r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu. Realizatorem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicach Borowych. W kursie bierze udział 20 strażaków zrzeszonych w Ochotniczych Strażach Pożarnych z Gminy Czernice Borowe. Zajęcia odbywają się w weekendy,  prowadzone są w wymiarze 66 godzin zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r., Nr 60,  poz. 408). Kurs kończy się egzaminem  państwowym i uzyskaniem tytułu Ratownika.

Czytaj dalej Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

,,Aktywni i wykwalifikowani strażacy”

W okresie od kwietnia do  czerwca br. jest realizowany kurs drwal –operator pilarki w ramach Projekt „Aktywni i wykwalifikowani strażacy !” współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu  Inicjatyw Obywatelskich. W projekcie udział bierze 10  strażaków  z czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu gminy Czernice Borowe.

Czytaj dalej ,,Aktywni i wykwalifikowani strażacy”

,,Aktywni i wykwalifikowani strażacy”

Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicach Borowych od marca br. rozpoczęła realizacje projektu pt. ,,Aktywni i wykwalifikowani strażacy”  w ramach którego członkowie OSP z terenu gminy Czernice Borowe będą podnosić swoje kwalifikacje. Na ten cel zostały pozyskane środki łącznie w kwocie  40 tysięcy złotych! Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych z Ministerstwa Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Dzięki tej inicjatywie zostanie przeszkolonych w sumie 30 strażaków z czterech jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych z gminy Czernice Borowe (OSP Czernice Borowe, OSP Węgra, OSP Rostkowo, OSP Pawłowo Kościelne). 20 osób zostanie przeszkolonych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej i uzyskanie tytułu Ratownika, natomiast 10 osób zostanie przeszkolonych w zakresie operatora pił mechanicznych kurs pozwalający uzyskanie uprawnień w zawodzie drwala. Uczestnicy szkoleń mają zapewnione materiały szkoleniowe i poczęstunek. W szkoleniach będą brać udział również kobiety, co ma przyczynić się do zwalczania stereotypu strażaka-mężczyzny. Dzięki realizacji projektu znacznie poprawi się stan wyszkolenia strażaków OSP na terenie gminy oraz wzrośnie poziom bezpieczeństwa.

Czytaj dalej ,,Aktywni i wykwalifikowani strażacy”