ARiMR uruchamia pomoc dla rolników na “Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”

csm_plyta_obornikowa_AK_slider_6949b2cf9aOd 10 lutego do 10 marca 2016 r. rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, będą mogli składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, które mają na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego. Ten rodzaj pomocy należy do poddziałania “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” i jest finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Termin i zasady przyznawania takiej pomocy zostały podane do  publicznej wiadomości 29 grudnia 2015 r. przez Prezesa ARiMR Daniela Obajtka w dzienniku ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji.

Czytaj dalej ARiMR uruchamia pomoc dla rolników na “Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”

Dopłaty do materiału siewnego

W 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że:

  • po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek,
  • decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,
  • dopłatą mogą być objęte jedynie mieszanki zbożowe i pastewne, w skład których wchodzą nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany,
  • obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Więcej informacji >>>

Magiczne Andrzejki 2015

W czwartkowe popołudnie 26 listopada 2015r. Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie zorganizowało magiczną zabawę andrzejkową dla najmłodszych mieszkańców gminy Czernice Borowe w sali Ochotniczej Straży Pożarnej. Panie ze stowarzyszenia przygotowały poczęstunek, same popiekły ciasta. W imprezie wzięło udział 65 dzieci wraz z rodzicami, zapisanych było jednak więcej. Czas jesienny to czas przeziębień w ostatnim dniu z przykrością rodzice odzwaniali, że ich pociechy nie będą bo właśnie złapały grypę. Zabawy andrzejkowe poprowadziła grupa animatorów z Przasnysza Live Events. Były wróżby, lanie wosku, zabawy taneczne, malowanie buziek, na koniec imprezy dzieci odwiedził miś, który częstował cukierkami.

Impreza nie odbyła by się bez wsparcia Fundacji edukacyjno-sportowej regeneracja oraz wsparcia rodziców opiekunów dzieci, a także pomocy technicznej jakiej udzielili nam członkowie OSP w Czernicach Borowych. Za co serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się aby ten dzień był wyjątkowy.

Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie

działające przy Gminnym Centrum Informacji

Szkolenie dla osób niepełnosprawnych

,,Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej  w subregionie ciechanowskim”
działający przy Stowarzyszeniu „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
w partnerstwie z Gminą Glinojeck

Z A P R A S Z A
Osoby niepełnosprawne
Na ostatnie  trzy-dniowe,  BEZPŁATNE,  wyjazdowe szkolenie z zakresu ekonomii społecznej.
Tematyka szkolenia: “Przedsiębiorczośc społeczna”.
Szkolenie odbędzie się w trzy gwiazdkowym Hotelu Miłomłyn Zdrój w miejscowości Miłomłyn na Mazurach. Zapewniamy bezpłatny transport, wyżywienie, noclegi oraz materiały dydaktyczno-szkoleniowe.

Chętnych prosimy o kontakt (w terminie do 10 marca 2015r.) z Biurem Projektu w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, pokój 220 i 222; tel. 023 671 13 06, owes@owes-ciechanow.pl,  www.owes-ciechanow.pl

W szkoleniu wziąć udział mogą przedstawiciele instytucji otoczenia ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie powiatu ciechanowskiego, płońskiego, przasnyskiego, mławskiego i żuromińskiego (między innymi: urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, ochotnicza straż pożarna, koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe (fundacje, związki, towarzystwa, stowarzyszenia itd.), posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny, zamieszkali na terenach wiejskich, wiejsko-miejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców.