Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny

W dniu 18 lutego 2016 r. wchodzi w życie opublikowane w dniu 3 lutego 2016 r. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141).

Na mocy Rozporządzenia wnioski o przyznanie wsparcia będzie można składać w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta na formularzu opracowanym przez Agencję Rynku Rolnego wyłącznie w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. od dnia 18 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r.

Z uwagi na fakt, iż powyższy termin ma charakter materialny, Agencja może rozpatrywać jedynie wnioski, które zostaną złożone w tym terminie. W przypadku nadania wniosku za pomocą operatora pocztowego, decydować będzie data stempla pocztowego.

Wszystkie wnioski, które zostaną złożone bezpośrednio w ARR lub nadane w placówce operatora pocztowego przed dniem 18 lutego 2016 r. oraz po dniu 18 marca 2016 r. będą rozpatrywane negatywnie, dlatego zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi na termin składania wniosku.

Więcej informacji i wnioski >>>

PROW 2014-2020 – HARMONOGRAM

Już w marcu planowane jest uruchomienie 3 rodzajów wsparcia z PROW 2014 – 2020, a w całym 2016 roku będzie ich 16. Poniżej harmonogram wdrażania poszczególnych rodzajów pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w 2016 roku i pierwszym trymestrze 2017 roku.

Więcej informacji >>>

W ferie zimowe zawitał do Czernic Borowych teatrzyk ze spektaklem ,,Królowa Śniegu”

W dniu 4 luty 2016 r. (tłusty czwartek) o godz. 14 :00 w Czernicach Borowych odbył się teatrzyk ,,Królowa Śniegu” w wykonaniu aktorów ze Studia Małych Form Teatralnych Scenografii i Reżyserii ART-Re Kraków. Organizatorem imprezy było nowe stowarzyszenie działające na terenie gminy od nie dawna tj. Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie. Nie udało by się zorganizować teatrzyku bez wsparcia finansowego rodziców oraz pracy wolontariuszy za co Wam wszystkim dziękujemy.
Cieszymy się bardzo z licznej frekwencji, pełnych buź uśmiechów dzieci i dorosłych. Cieszy również fakt, że dzieci przyjezdne na ferie zimowe do naszej gminy z Waszych rodzin miały możliwość też uczestniczyć w teatrzyku i razem z Wami dobrze się bawić! No i oczywiście na koniec nie mogło zabraknąć pączków.

ARiMR uruchamia pomoc dla rolników na “Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”

csm_plyta_obornikowa_AK_slider_6949b2cf9aOd 10 lutego do 10 marca 2016 r. rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, będą mogli składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, które mają na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego. Ten rodzaj pomocy należy do poddziałania “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” i jest finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Termin i zasady przyznawania takiej pomocy zostały podane do  publicznej wiadomości 29 grudnia 2015 r. przez Prezesa ARiMR Daniela Obajtka w dzienniku ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji.

Czytaj dalej ARiMR uruchamia pomoc dla rolników na “Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”

Dopłaty do materiału siewnego

W 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na to, że:

  • po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek,
  • decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM,
  • dopłatą mogą być objęte jedynie mieszanki zbożowe i pastewne, w skład których wchodzą nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany,
  • obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

Więcej informacji >>>

Magiczne Andrzejki 2015

W czwartkowe popołudnie 26 listopada 2015r. Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie zorganizowało magiczną zabawę andrzejkową dla najmłodszych mieszkańców gminy Czernice Borowe w sali Ochotniczej Straży Pożarnej. Panie ze stowarzyszenia przygotowały poczęstunek, same popiekły ciasta. W imprezie wzięło udział 65 dzieci wraz z rodzicami, zapisanych było jednak więcej. Czas jesienny to czas przeziębień w ostatnim dniu z przykrością rodzice odzwaniali, że ich pociechy nie będą bo właśnie złapały grypę. Zabawy andrzejkowe poprowadziła grupa animatorów z Przasnysza Live Events. Były wróżby, lanie wosku, zabawy taneczne, malowanie buziek, na koniec imprezy dzieci odwiedził miś, który częstował cukierkami.

Impreza nie odbyła by się bez wsparcia Fundacji edukacyjno-sportowej regeneracja oraz wsparcia rodziców opiekunów dzieci, a także pomocy technicznej jakiej udzielili nam członkowie OSP w Czernicach Borowych. Za co serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się aby ten dzień był wyjątkowy.

Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie

działające przy Gminnym Centrum Informacji