Patriotyczne spotkanie “Dziadku, opowiedz, czy tak było jak pisał poeta”

27 września 2017 r. w chojnowskim dworze obyło się Patriotyczne spotkanie -międzypokoleniowe w ramach projektu “Dziadku, opowiedz, czy tak było jak pisał poeta” zadanie dofinansowane ze środków  pochodzących z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Celem projektu było kształtowanie postawy patriotycznej wśród młodego pokolenia.

W pierwszej części spotkania grupa delegatów złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym w Czernicach Borowych. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych żołnierzy.  Następnie dalsze uroczystości obyły się w odrestaurowanym dworze w Chojnowie gdzie:

-spotkanie było prowadzone przez konferansjera który wcześniej przygotował scenariusz przedsięwzięcia oraz wygłosił wykład o historii regionu. Przygotowana dekoracja oraz wypowiedziane słowa konferansjera wprowadziły uczestników spotkania w zadumę ,,Czcimy tutaj pamięć nie tylko tych, którzy odeszli w wojnie, ale i tych którzy dali przykład jak zwyciężać mamy. Wspominamy tutaj nie tylko cierpienie, krew, martyrologię, ale też kunszt dowódczy i poświęcenie żołnierzy, którzy w niejednej potyczce i niejednej bitwie wykazali swoją wyższość poprzez świadomość celu, odniesienie do miłości ojczyzny tj. Stanisław Sosabowski (1892-1967) – polski generał z okresu II wojny światowej, dowódca Samodzielnej Brygady Spadochronowej, jeden z uczestników operacji “Market Garden” i walk o Arnhem.

Podkreślił także że należy przypominać codziennie co znaczą słowa Bóg, Honor, Ojczyzna.

W dalszej części spotkania dzieci zaprezentowały program słowno –muzyczny który był efektem warsztatów wokalnych prowadzonych w okresie od sierpnia do września 2017 r.

Podczas spotkania prezentowane były pieśni patriotyczne tj. Rozkwitały paki białych róż. Jesienny deszcz, Warszawskie dzieci, Ojczyzno ma, Dziewczyna z granatem, Biały krzyż, Czerwone słoneczko, Miasteczko Bełz, Tak długo was chłopcy nie było, Szary mundur.

Wspólnie śpiewano również hymn Polski, z grupą seniorów zaśpiewano także pieśni patriotyczne tj. Wojenko, wojenko, Piechota,  przedstawiono także zapomniane wiersze i opowiadania.

-prezentowana była twórczość poetki Anny Humięckiej –  związanej z ziemia czernicką  która w ostatnim czasie zajęła  pierwsze miejsce w Konkursie  Jednego Wiersza podczas X Nocy Poetów w Mławie (23 lipca 2017 r.). Jest także laureatką konkursu poetyckiego „Ciechanów – Ostoja i Natchnienie”, organizowanym przez Towarzystwo Twórców Trzeciego Tysiaclecia z Ciechanowa, pod patronatem Prezydenta Miasta Ciechanów. Jako jedna z 5 finalistów otrzymałam możliwość wydania własnego tomika. Od 2015 roku jestem czynnym członkiem Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej z siedzibą w Mławie, a od 2016 roku  nieformalnej formacji „Młodych” – działającej przy Związku Literatów na Mazowszu z siedzibą w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.

Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem i ciepłą herbatą.