Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej – Ocalić od zapomnienia – impreza promocyjna

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej realizuje operację pn: „Ocalić od zapomnienia

współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

           Całą uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele w Czernicach Borowych, którą sprawował ks. Michał Gaszczyński, połączona z akademią patriotyczną w hołdzie gen. Stanisławowi Sosabowskiemu i żołnierzom, którzy tworzyli formacje podległe legendarnemu dowódcy. Ze względu na obchody 3. rocznicy nadania imienia 21 Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy”.

W uroczystości uczestniczyły liczne delegacje i poczty sztandarowe, reprezentujące różne instytucje i urzędy życia społecznego powiatu przasnyskiego i całego Mazowsza oraz duchowieństwo dekanatu przasnyskiego.

Po Mszy świętej nastąpił przemarsz na pobliski cmentarz parafialny gdzie przy Grobie Nieznanego Żołnierza miało miejsce zamyślenie historyczno – patriotyczne przybliżające działania wojenne 21 Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy”.

Uroczystość na cmentarzu zakończyło ponowne wystąpienie Wójta Gminy Czernice Borowe Wojciecha Brzezińskiego, który podziękował współorganizatorom za przygotowanie tej podniosłej uroczystości i tym samym zachęcił do udziału w pikniku historycznym połączonym z prezentacją grup militarnych.

Następnie uczestnicy imprezy przemieścili się na piknik militarny do Chojnowa.

W trakcie trwania pikniku kuchnia wojskowa serwowała tradycyjną grochówkę, żołnierską kawę i herbatę, przygotowane przez Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej pod czujnym okiem prezesa Jacka Piotrowskiego, a także inne atrakcje kulinarne przygotowane przez wolontariuszy.