Rekonstrukcja bitwy pod Mława

Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie zorganizowało wyjazd w  dniu 26 sierpnia 2017 r. na X rekonstrukcję bitwy pod Mława, w ramach projektu ,,Dziadku opowiedz czy tak było jak pisał poeta” zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Udział zadeklarowało tylko 36 osób które pojechało na pole bitwy w Uniszkach Zawadzkich w tym osoby bezpośrednio uczestniczące w projekcie + osoby zainteresowane z gminy Czernice Borowe. Uczestnicy wyjazdu złożyli hołd pod pomnikiem Piechura w Uniszkach Zawadzkich.

Piknik Militarny rozpoczął się o godzinie 10:00. podczas którego można było zwiedzać obozowiska, sprzęt bojowy, grupy rekonstrukcyjne z całej Polski i z zagranicy. Natomiast  od godz. 12:00 na scenie bitewnej prezentowały się zespoły artystyczne z Mławy i z Bartoszyc. O godz. 15:00 rozpoczęła się  X Rekonstrukcji bitwy pod Mławą.

W pierwszych dniach II wojny światowej główne uderzenie wroga spotkało opór właśnie pod Mławą. Obrona pozycji trwała 80 godzin i nie została przełamana. – Tę historię podczas rekonstrukcji odtworzyła pół tysiąca rekonstruktorów wraz z ludnością cywilną. Ludność wiejska, oprócz wojska, ponosiła wtedy ogromne straty. Na polu bitwy uczestnicy wyjazdu zobaczyli warunki w jakich żyli żołnierze oraz sam przebieg działań wojennych, poznali również sprzęt militarny, umundurowanie. W akcji czołg PT41 Twardy, Leopard, BRDM, BWP 1 i inne, dwa samoloty odrzutowe MiG 29.

Po widowisku historycznym prezentowano pokaz dynamiczny współczesnego sprzętu wojskowego oraz przelot migów. Następnie na zakończenie odbył się koncert zespołu FORTECA.

Działanie to miało  na celu edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży w poszanowaniu tradycji przy wykorzystaniu lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego, rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej, a poprzez to – kształtowanie postaw patriotycznych.

Uczestnicy wyjazdu byli bardzo zadowoleni, szkoda tylko że pogoda nie dopisała.