Sołectwo z inicjatywą lokalną

W ostatnim czasie, tj. 03.04.2019 r. Zarząd Czernickiego Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie spotkał się w celu oceny wniosków o dofinansowanie inicjatyw zaplanowanych  w ramach projektu „Lider inicjatyw lokalnych” realizowany w ramach środków Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Łącznie do Stowarzyszenia wpłynęło 19 wniosków, jednak zgodnie z regulaminem dofinansowania inicjatyw, wsparcie otrzymało jedynie 15 z nich. Głównym kryterium przy wyborze zgłoszonych pomysłów, był fakt, czy w ramach inicjatywy zaangażowana będzie społeczna aktywność, bezinteresowność i umiejętność pracy zespołowej. Dodatkowo Komisja Konkursowa brała pod uwagę innowacyjność, kreatywność, dbałość o zachowanie dziedzictwa narodowego oraz zaangażowanie w działania na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa.

Na realizację inicjatyw komisja oceniająca przyznała łącznie 13 500,00zł, a więc po 900 zł na każde z 15 sołectw. Dofinansowanie otrzymają następujące sołectwa: Zberoż, Grójec, Nowe Czernice, Węgra, Czernice Borowe, Kownaty, Miłoszewiec, Pawłówko, Borkowo Falenta, Kosmowo, Kadzielnia, Rostkowo, Obrębiec, Zembrzus Wielki, Chojnowo.

Wśród zaakceptowanych wniosków można znaleźć pomysły na imprezy plenerowe organizowane m.in. w ramach Dnia Dziecka, Nocy Świętojańskiej czy Rodzinne muzykowanie. Odbędą się także spotkania integracyjno-zdrowotne, warsztaty kulinarne, międzypokoleniowy turniej piłki nożnej, a także rajd rowerowy połączony z piknikiem sołeckim. Nie zabraknie też inicjatyw uporządkowania placów zabaw i zagospodarowanie terenów wokół świetlic wiejskich, czy też boisk wiejskich, miejsc służących wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców.

Wkrótce inicjatywy zostaną przeprowadzone, zachęcamy więc do śledzenia komunikatów poszczególnych sołectw oraz profilu Czernickiego Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie na facebook’u. Już dziś zachęcamy mieszkańców gminy Czernice Borowe do uczestnictwa w zaplanowanych wydarzeniach!

Tekst: Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie.