Spotkanie z sołtysami z gminy nt. inicjatyw

Z końcem lutego odbyło się spotkanie z przedstawicielami grup inicjatywnych, którzy do Czernickiego Stowarzyszenia Aktywnych Społecznie złożyli wnioski o dofinansowanie zaplanowanych w ramach projektu „Lider inicjatyw lokalnych” inicjatyw. Podczas spotkania omówiony został każdy ze złożonych wniosków, omówiono regulamin przyznawania grantów oraz realizacji pomysłów.

Już wkrótce wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję Oceniającą. Grupa ta wybierze najciekawsze pomysły oraz dokona podziału środków finansowych. Inicjatywy zostaną przeprowadzone do końca czerwca bieżącego roku. O każdej z nich będziemy Państwa informować na bieżąco.