Szkolenie dla osób niepełnosprawnych

,,Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej  w subregionie ciechanowskim”
działający przy Stowarzyszeniu „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
w partnerstwie z Gminą Glinojeck

Z A P R A S Z A
Osoby niepełnosprawne
Na ostatnie  trzy-dniowe,  BEZPŁATNE,  wyjazdowe szkolenie z zakresu ekonomii społecznej.
Tematyka szkolenia: “Przedsiębiorczośc społeczna”.
Szkolenie odbędzie się w trzy gwiazdkowym Hotelu Miłomłyn Zdrój w miejscowości Miłomłyn na Mazurach. Zapewniamy bezpłatny transport, wyżywienie, noclegi oraz materiały dydaktyczno-szkoleniowe.

Chętnych prosimy o kontakt (w terminie do 10 marca 2015r.) z Biurem Projektu w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, pokój 220 i 222; tel. 023 671 13 06, owes@owes-ciechanow.pl,  www.owes-ciechanow.pl

W szkoleniu wziąć udział mogą przedstawiciele instytucji otoczenia ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie powiatu ciechanowskiego, płońskiego, przasnyskiego, mławskiego i żuromińskiego (między innymi: urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, ochotnicza straż pożarna, koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe (fundacje, związki, towarzystwa, stowarzyszenia itd.), posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny, zamieszkali na terenach wiejskich, wiejsko-miejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców.