Terminy spotkań

Szkolenie wolontariat – warsztaty animujące aktywności i partycypację obywatelską, grupa I: 8:00-12:45, gr. II 13:00-17:45

–         14.11.

–         15.11.

–         28.11.

–         10.12.

–         13.12.

Uczestnicy mają możliwość edukacji w zakresie wolontariatu, bowiem mogą dowiedzieć się, jak włączać ludzi do działania i angażować ich do wizji zmiany, w tym skuteczne angażować decydentów, a ponadto, jak skutecznie integrować społeczności lokalne. Szkolenie to zostanie podzielone na 2 moduły, gdzie uczestnicy w pierwszej części mogą przekonać się, iż wolontariat to metoda rozwoju osobistego oraz rozwoju społeczności lokalnej. Zostaną więc omówione aspekty formalno-prawne angażowania wolontariuszy, ukazany zostanie rozwój kompetencji społecznych, który dokonuje się poprzez wolontariat, a także dobre praktyki w zakresie organizacji wolontariatu na terenach wiejskich. Drugi moduł stanowić będzie o partycypacji obywatelskiej, w związku z czym zostaną omówione narzędzia służące aktywizacji mieszkańców. Ponadto uczestnicy będą mieć możliwość pozyskania wiedzy na temat pozyskiwania funduszy na działania lokalne, a także przygotowywania projektów oraz ofert na realizację zadań publicznych.