Terminy spotkań

Warsztat „Informacja dla sołtysa” obie grupy razem 8:00-15:00,

–         03.12.

Uczestnicy szkolenia mają możliwość wyrażenia swoich opinii w zakresie dostępu do informacji, mogą też wraz z prowadzącym wypracować listę niezbędnych informacji oraz przygotować materiały, które należy zamieścić w zakładce na stronie internetowej Gminnego Centrum Informacji oraz wydrukować.