Terminy Spotkań

„Lider inicjatyw lokalnych – aktywność nie boli”, grupa I: 8:00-12:45, gr. II 13:00-17:45

–         29.10.

–         30.10.

–         7.11.

–         8.11.

–         04.12.

Uczestnicy projektu poprzez obecność i aktywność na szkoleniu mogą dostrzec obszary zmiany społecznej, a jednocześnie rozwinąć styl liderski poprzez trening kompetencji emocjonalnych, budowanie własnej motywacji do działania i budowanie zaufania w grupie. Ponadto mogą nauczyć się rozpoznawania sytuacji, oceny realności zaangażowania otoczenia, budowania i zarządzania zespołem, dynamiki rozwoju grupy, motywowania współpracowników, a także planowania i realizacji inicjatyw. Szkolenie zostanie podzielone na 3 moduły:

  1. “Sołtys jako lider społeczności lokalnej”, w którym to uczestnicy omówili zadania sołtysa oraz kompetencje niezbędne do ich realizacji.
  2. Diagnoza lokalna jako narzędzie badania potrzeb społecznych – uczestnicy poznali niezbędne metody i narzędzia służące przygotowaniu diagnozy.
  3. Współpraca w środowisku lokalnym – nauka komunikacji społecznej poprzez pokazanie ukazanie narzędzi i metod w skutecznym prowadzeniu komunikacji.