Zapraszamy na stronę Lokalnego Centrum Wolontariatu na terenie Lokalnej Grupy Działania Północnego Mazowsza

W projekcie udział weźmie 15-stu najbardziej aktywnych wolontariuszy z gminy Czernice Borowe, którzy przejdą trening motywacyjny wzmacniający ich aktywną  postawę i chęci do działalności społecznej. Bliższe informacje na stronie: http://spolecznemazowsze.pl/ lub www.regeneracja.org.pl.