Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarte konkursy ofert

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2012 roku w obszarze polityka społeczna w następujących Priorytetach: Priorytet 1. Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związanych ze współuzależnieniem od alkoholu; Priorytet 2. Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii; Priorytet 4. Działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Więcej informacji w zakładce “Organizacje pozarządowe” – “Konkursy ofert”.