Zielona Linia

Celem projektu Zielona Linia jest polepszenie dostępu do usług urzędów pracy oraz modernizacja tych usług, tak abyś mógł szybko
i sprawnie uzyskać do nich dostęp z wykorzystaniem technicznych środków komunikacji.
Udzielamy informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy. Odpowiadamy na pytania z zakresu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także z podstawowych zagadnień z Kodeksu pracy.

Wybierając numer 19524, uzyskasz informacje na temat:

  • aktualnych ofert pracy (krajowych i zagranicznych),
  • uprawnień na rynku pracy,
  • dofinansowania działalności gospodarczej,
  • możliwości szkoleń i przekwalifikowań,
  • instrumentów rynku pracy (m.in.: staży, przygotowania zawodowego dorosłych, robót publicznych czy prac interwencyjnych),
  • rekrutacji pracowników,
  • świadczeń z powiatowego urzędu pracy,
  • baz teleadresowych powiatowych urzędów pracy, agencji zatrudnienia, centrów informacji i planowania kariery zawodowej
    i innych.

Jeżeli jesteś pracodawcą – zgłoś zapotrzebowanie na stanowiska pracy, a my zaangażujemy się w wyszukanie ludzi, którzy spełnią wymagane przez Ciebie kryteria.

Kontaktuj się z nami telefonicznie lub przez e-mail, zaglądaj na portal. Bez względu na to, jaką opcję wybierzesz, zawsze dostaniesz pełne i aktualne informacje.

Czytaj więcej…